Akcija  osvešča vse, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji (so davčni zavezanci), da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. S tem pa donirajo določena sredstva za delovanje teh organizacij, ki prispevajo k bolj kakovostnemu bivanju v naši družbi.

Zanimiv podatek je, da smo v Sloveniji lahko to prvič storili za dohodninsko napoved v letu 2007. Za leto 2008 so fizične osebe skupaj zbrale 3,1 milijona evrov z namenitvijo 0,5 % dohodnine. Za leto 2007 je donacijo 0,5 % od svoje dohodnine namenilo 20,8 % davčnih zavezancev.

Več informacij o akciji najdete na www.dobrodelen.si