Po treh neuspelih poskusih opozicijskih poslancev, da se v Sloveniji prepove fracking, je vlada predstavila predlog sprememb Zakona o rudarstvu, kjer se prepovedi frackinga loteva s figo v žepu. Predlog namreč pušča odprta vrata hidravličnemu lomljenju v Petišovcih in s tem nevarnostim za zdravje in življenje ljudi ter lokalno okolje. Poleg nevarnosti onesnaženja podtalnice, rakotvornih kemičnih spojin in vprašanja odpadnih voda, je nezanemarljiva tudi seizmična aktivnost, ki jo povzroča fracking, česar tudi zaradi nedavnih dogodkov v Petrinjah ne bi smeli spregledati. 

V Focusu, društvu za sonaraven razvoj, menimo, da je popolna prepoved frackinga na ozemlju Slovenije edina pot, po kateri bi Slovenija morala slediti ostalim evropskim državam.

»Predlog sprememb zakona za fracking v Sloveniji ne prinaša nobenih pozitivnih sprememb, saj prepoveduje zgolj obsežno hidravlično lomljenje. To pomeni, da bo ta sporna metoda še vedno možna v Prekmurju. Na območju Petišovcev namreč ne gre za obsežno hidravlično lomljenje in bo tako elegantno izpuščeno iz zakona. Vendar ima vsakršno hidravlično lomljenje potencialne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi , zato prepoved zgolj obsežnega hidravličnega lomljenja nikakor ni dovolj,” izpostavlja strokovna vodja v Focusu, dr. Lidija Živčič.

Vplivi hidravličnega loma se štejejo za tako nevarne okolju in zdravju ljudi, da so nekatere države v celoti prepovedale to dejavnost, npr. Irska, Francija in Bolgarija, medtem ko imajo številne države začasne prepovedi hidravličnega lomljenja ali moratorije, npr. Velika Britanija ali Nemčija.

»Proti frackingu so se borile skupnosti po vsem Združenem kraljestvu, saj je ta nevaren, nezaželen in izjemno nepriljubljen. Bolj kot kadarkoli prej je jasno, da moramo prenehati s pridobivanjem nafte, premoga in zemeljskega plina, če se želimo izogniti še bolj katastrofalnim podnebnim spremembam. To pomeni, da morajo države po vsej Evropi uvesti popolno prepoved nezaželenih, nepotrebnih in onesnažujočih dejavnosti, kot je fracking. Izrecna prepoved frackinga v Sloveniji bi poslala sporočilo, da država resno jemlje tako varovanje okolja kot svoje podnebne zaveze,« se je na dogajanje v Sloveniji odzval Jamie Peters, vodja kampanj proti frackingu pri Friends of the Earth.

“Ob vsem tem se nam poraja vprašanje, ali je slovenska vlada zopet podlegla pritisku in grožnjam britanskega podjetja Ascent Resources, ki želi izvajati hidravlično lomljenje v Petišovcih, in tudi v tem primeru zasebni kapital postavila pred zdravje lokalnega prebivalstva in zaščito okolja,” komentira dr. Lidija Živčič, ki je tudi pripravila  pripombe na predlog Zakona o rudarstvu, ki je do 22. januarja v javni razpravi. 


Več dejstev o okoljsko sporni metodi frackinga: https://friendsoftheearth.uk/climate-change/fracking-facts

[VIDEO] Kako deluje fracking? 

Negativni vplivi frackinga in odločitve sodišč in vlad o preprečevanju frackinga

Pripombe Focusa na Zakon o rudarstvu

Shematski prikaz frackinga: Friends of the Earth UK

Naslovna slika: Copyright – Friends of the Earth Limited