V duhu #DovoljZaVse smo se Focus in Umanotera odločili, da bomo 5. nacionalno konferenco o trajnostnem upravljanju z viri, ki smo jo izvedli v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE, prenašali tudi v živo. O tem, kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov, je bilo mogoče na dan spletnega dogodka poslušati tudi neposredno na FB profilu Dovolj za vse. Na tem spletnem mestu si lahko še vedno pogledate celotno konferenco, povezave do vseh predstavitev pa smo objavili na spletni strani dovoljzavse.si.

Več kot 70 predstavnikov občin, razvojnih agencij, civilnodružbenih organizacij, izobraževalnih ustanov, podjetij in državne uprave se nam je pridružilo pri spoznavanju domačih in tujih izkušenj na področju spremljanja izpustov toplogrednih plinov in načrtovanja ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin.

Sporočilo prvega dela konference, ki se je začel s predstavitvijo Jonasa Sonnenscheina iz Umanotere, je bilo, da je spremljanje izpustov na lokalni ravni pomemben prvi korak k ukrepanju. To je podkrepila gostja iz tujine, Laura Saikku s Finskega inštituta za okolje. Predstavila je ALas model za izračun emisij, s pomočjo katerega so na Finskem dokazali, da imajo različne občine različne profile emisij in posledično potrebujejo tudi različne ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Izpostavila je HINKU mrežo, v katero je danes vključenih 74 občin, ki imajo skupno okoli 2 milijona prebivalcev. Njihov cilj je zmanjšati emisije za 80 % do leta 2030 in so na zelo dobri poti. Na inštitutu SYKE, ki koordinira mrežo od leta 2008, so ugotovili, da je članstvo v mreži za občine motivacija in navdih, zelo pomembna pa jim je tudi vzajemna podpora drugih občin, strokovna podpora inštituta ter politična podpora. Članice znotraj mreže veliko lažje izpeljejo zastavljene projekte. Tudi na področju lokalnega podnebnega ukrepanja tako velja, da gre lažje, če delimo izkušnje in se povezujemo. >>> Več

S Finske smo se nato premaknili v goriške občine, kjer vlogo energetskega managerja opravlja Goriška lokalna energetska agencija. Tudi direktor GOLEA Rajko Leban je opozoril na pomen merjenja izpustov za pripravo ustreznih lokalnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Goriške občine so najbolj energetsko učinkovite občine v Sloveniji. Pa tudi sicer pri nas pri ciljih OVE in URE občine prehitevajo državo in so tiste, ki ženejo voz naprej, je izpostavil Leban.

Na Gorenjskem se zavedajo, da emisije ne poznajo meja med občinami. Na pobudo in ob podpori Lokalne energetske agencije Gorenjske je 18 gorenjskih občin pristopilo k pripravi Trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske. Ta je zdaj prva slovenska regija s tovrstnim načrtom, direktor agencije Anton Pogačnik nam je pojasnil, zakaj je tovrsten regijski načrt pomemben in kakšne so njihove izkušnje z njegovo izdelavo.

Konference Dovolj za vse so že tradicionalno priložnost za spoznavanje navdihujočih domačij skupnostnih praks. Tokrat sta bili izpostavljeni praksi na področjih prometa in oskrbe z energijo, ki sta v Sloveniji sektorja z največjimi izpusti toplogrednih plinov.

Najprej je Romana Pečnik, strokovna sodelavka za investicije na Občini Krško, predstavila kaj vse so v Krškem že izvedli na področju trajnostne mobilnosti, nato pa je sledila predstavitev skupnostnih energetskih projektov v občini Loški potok in njihovih načrtov za prihodnost. Župan Ivan Benčina je opisal, kako namerava Loški potok do leta 2022 postati energetsko samozadostna občina in vso energijo pridobiti iz obnovljivih virov.

Več informacij najdete v sporočilu za javnost.

Konferenco smo organizirali Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.