Vabljeni na seminar o trajnostni mobilnosti namenjen osnovnošolskim učiteljem. Na seminarju, ki je organiziran v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v praksi, vam bomo predstavili osnovne značilnosti trajnostne mobilnosti ter priložnosti za vsebinsko in praktično vključevanje mobilnosti v proces izobraževanja.

Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013).

Namen seminarja je ugotoviti stopnjo zavedanja o pomembnosti trajnostne mobilnosti, prepoznati ovire ter priložnosti za izvajanje trajnostne mobilnosti v OŠ, seznaniti se s primeri dobrih praks ter že obstoječimi gradivi itd.

Čas: petek, 6. 1. 2017, od 13.00 do 18. 00

Kraj: OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, Maribor

Prijava: preko spletnega obrazca, do petka, 30. 12. 2016.

Udeležba je brezplačna, udeleženci pridobijo pol točke, ki jo lahko uveljavljajo za napredovanje.

Več informacij: [email protected]

PROGRAM:

13:00-13:20

Pozdrav in predstavitev programa in projekta (Anamarija Jere, CIPRA Slovenija)

13:2014:00

Zakaj potrebujemo trajnostno mobilnost? (Matej Ogrin, Filozofska fakulteta)

14:00 – 14:30

Trajnostna mobilnost v šolah: modna muha ali nepogrešljiv vedenjski vzorec? (Tatjana Resnik Planinc, Filozofska fakulteta)

14:3014:50

Odmor

14:5015:20

Kako poučevati trajnostno mobilnost? Primer učnih gradiv s področja trajnostne mobilnosti. (Tatjana Resnik Planinc, Filozofska fakulteta)

15:2015:50

Vloga nevladnih organizacij pri poučevanju trajnostne mobilnosti (Marjeta Benčina, društvo Focus)

15:50 – 16:20

Predstavitev igre Prometna kača (Katja Karba, Razvojna Agencija Sinergija)

16.2016.50

Predstavitev projekta Bicivlak in Pešbus (Peter Prinčič, Inštitut za politike prostora)

16.5017:20

Ostali primeri dobrih praks (Matej Ogrin, Filozofska fakulteta)

17:20 – 17:50

Delavnica: Kakšne igre za uveljavljanje trajnostne mobilnosti potrebujemo?

17:50 -18:00

Zaključki

Glavni namen seminarja je učiteljem osnovnih šol predstaviti namen, prednosti in osnovne značilnosti trajnostne mobilnosti. Poleg tega želimo tudi:

pridobiti informacije o urejenosti mobilnost v osnovnih šolah;

ugotoviti stopnjo zavedanja o pomembnosti trajnostne mobilnosti;

ugotoviti kakšne so ovire za izvajanje trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;

ugotoviti kakšne so priložnosti za izvajanje trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;

seznaniti se s primeri dobrih praks izvajanja trajnostne mobilnosti v osnovnih šolah;

predstaviti gradiva, ki so na voljo za poučevanje trajnostne mobilnosti;

predstaviti prednosti in nevarnosti poučevanja o trajnostni mobilnosti.