Focus je skupaj z nekaj drugimi nevladnimi organizacijami v petek, 14. decembra 2018 posredoval pripombe na Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (DPN LERM). Predlagana posodobitev in širitev LERM ekonomsko ni utemeljena in predstavlja nesprejemljive dodatne obremenitve za okolje in družbo.

Ocenjujemo, da je potrebno postopek širitve LERM nemudoma ustaviti, saj že letališče s trenutnimi kapacitetami povzroča prekomerno obremenitev ljudi in okolja na nekaterih segmentih.

Predlagani DPN LERM v celoti zavračamo. Predlagani širitvi letališča nasprotujemo predvsem zaradi:

  1. Povečanja tveganj in vplivov na zdravje okoliških prebivalk in prebivalcev
  2. Povečanja hrupa, medtem ko je že trenutno stanje zelo obremenjujoče
  3. Popolnega neskladja z mednarodnimi in domačimi cilji varovanja podnebja
  4. Povečanja obremenitve zraka na področju, ki je že zelo obremenjeno
  5. Povečanja tveganja za ogrožanje ožjega vodovarstvenega območja
  6. Potrebne dodatne infrastrukture zaradi širitve letališča, ki bo dodatno okrepila zgoraj naštete negativne vplive na ljudi in okolje
  7. Zelo verjetnega tveganja, da bodo razširjene kapacitete letališča izrabljene neoptimalno
  8. Zelo verjetnega tveganja, da bodo v prihodnje dovoljeni nočni poleti, ki bi zagotovili boljše izkoriščanje razširjenih kapacitet

Več pojasnil je na voljo v posredovanih pripombah.