V Focusu smo se pridružili koaliciji 185 nevladnih organizacij iz cele Evrope, ki zahteva hitrejšo, pravično in trajnostno energetsko tranzicijo s ciljem, da bomo v Evropi prešli na 100 % energijo iz OVE do leta 2040.

Avgusta je poročilo IPCC postreglo s pomembnim sporočilom, da se čas za spopadanje z grožnjo hitro izteka, vendar pa vseeno še ni prepozno in da imamo priložnost obvladati podnebno krizo, če ukrepamo takoj in drastično znižamo emisije že v tem desetletju. Za to pa je ključna energetska tranzicija, ki bo temeljila na:

a) ukrepih za znatno zmanjšanje količine energije, ki jo porabimo;

(b) hitri izločitvi vseh fosilnih goriv;

(c) velikem povečanju izkoriščanja trajnostne energije iz obnovljivih virov, da bi v celoti pokrili preostalo povpraševanje po energiji.

Elektrika iz obnovljivih virov, predvsem iz sončne in vetrne energije, mora postati hrbtenica našega energetskega sistema, ki bo pospeševala razogličenje v vseh sektorjih!

Potencial obnovljivih virov energije v Evropi je ogromen, a v veliki meri neizkoriščen. Prehod z umazanih fosilnih goriv na elektriko iz OVE se dogaja veliko prepočasi – v letu 2020 je bilo v EU samo 38 % elektrike, proizvedene iz obnovljivih virov energije, od tega polovica s pomočjo sonca in vetra. Na drugi strani mnogi energetski scenariji kažejo, da lahko dosežemo veliko višje številke. Z obstoječimi tehnologijami in dosegljivimi rešitvami lahko dosežemo, da bo energetski sistem v celoti temeljil na obnovljivih virih energije že do leta 2040, pri tem pa zmanjšamo povpraševanje in naredimo konec fosilnim gorivom – premogu že do leta 2030 in plinu do 2035.

Sedanje, in ne prihodnje, vlade morajo zagotoviti vztrajno in trajnostno rast rabe sončne in vetrne energije za preprečitev najhujših posledic podnebne krize, v prehodu na rabo 100 % energije iz OVE pa morajo sodelovati tudi lokalne skupnosti, občine, investitorji, podjetja… Gre namreč za priložnost, ki je ne smemo izpustiti! In kot kažejo rezultati raziskave YouGov, izvedene v desetih evropskih državah, državljani in državljanke zelo podpirajo prehod na obnovljive vire energije in vse ukrepe, potrebne za zagon sončne in vetrne energije, tudi v njihovih lokalnih okoljih.

Pred prelomno podnebno konferenco COP 26 v britanskem Glasgowu je zato mreža nevladnih okoljskih organizacij Climate Action Network Europe s svojimi 185 člani, ki predstavljamo več kot 40 milijonov Evropejcev in Evropejk, pripravila poziv vladam držav članic EU, da naj zagotovijo potreben zagon za sončno in vetrno energijo, ki bo omogočil, da bomo imeli v EU elektriko zgolj iz OVE do leta 2035 in energetski sistem, ki temelji izključno na OVE, do leta 2040.

Komentar dr. Tomislava Tkalca iz Focusa o slovenski (ne)ambicioznosti na tem področju: “Slovenija ima najnižji delež proizvedene električne energije skupno iz sonca in vetra, manj kot 2 %, med vsemi državami EU. Obstaja neizkoriščen potencial za nove zmogljivosti, počasi so se začeli razvijati tudi skupnostni energetski projekti. Vendar obnovljivi viri energije, zlasti sončna in vetrna energija, še vedno niso med političnimi prioritetami odločevalcev na državni ravni.”

Več o pozivu: NGOs demand a fully renewable energy system by 2040 in Europe

Več o kampanji: Together for 100% Renewable Europe