Ključno vlogo pri doseganju večjih podnebnih in energetskih ambicij v EU do leta 2030 bosta imela celovita revizija in izvajanje nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN, ang. NECP). Čeprav je potrebno NEPN-e še posodobiti, da bodo usklajeni z novimi višjimi podnebnimi in energetskimi ambicijami EU ter jih nato tudi izvajati, je vseeno pomembno zagotoviti, da bodo države članice pravočasno izvedle tudi svoje trenutne načrte in da jih bodo pripravljene nadgraditi.

Orodje Sledilnik NEPN, ki smo ga lansirali v okviru projekta LIFE Unify, razkriva podatke za spremljanje izvajanja trenutno sprejetih nacionalnih podnebnih in energetskih načrtov. Sledilnik vključuje podatke za Hrvaško, Češko, Dansko, Estonijo, Francijo, Nemčijo, Poljsko, Portugalsko, Slovenijo in Španijo ter vsebuje pregled stanja na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, kazalnike zmanjševanja emisij po sektorjih ter nekaj kazalnikov glede energetskega prehoda za naštete države. Sledilnik primerja najnovejše objavljene podatke (iz leta 2018 oziroma 2019, odvisno od posamezne države) s časovnim načrtom doseganja ciljev v NEPN ter tako daje jasen vpogled v stanje v posameznih državah članicah, kar zadeva uresničevanje ciljev in usmeritev iz njihovih trenutnih NEPN.

Nacionalno zavezujoči cilji zmanjšanja emisij, kot jih določa evropska uredba o porazdelitvi prizadevanj, pa tudi nacionalno zavezujoči cilji na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, bodo imeli ključno vlogo pri doseganju ambicioznejšega podnebnega cilja EU. To dokazuje Sledilnik NEPN, ki kaže, kako težko je spremljati sektorske politike in zahtevati odgovornost držav članic, če teh ciljev in usmeritev ni.

Podatki niso končni in jih bomo tekom projekta s partnerji posodabljali.

Sledilnik za Slovenijo: https://unify.caneurope.org/policy-areas/necp/slovenia/ 

Povzetki za posamezne države: https://unify.caneurope.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/unify-climate-plans-tracker-v7-countrytakeaways.pdf 

Metodologija in navodila za uporabo sledilnika: https://unify.caneurope.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/unify-climate-plans-tracker-v7-howtousethetool.pdf