Po lanskem napredovanju na lestvici uspešnosti boja s podnebnimi spremembami, ki ga meri Climate Change Performance Index (CCPI), Slovenija letos ostaja na 41. mestu. To pomeni, da je še vedno med manj uspešnimi državami na področju spopadanja s podnebno krizo. Sploh slabo je uvrščena v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije.

V danes objavljenem poročilu Climate Change Performance Index (CCPI) 2024 je Slovenija znova ocenjena z oceno »nizko« pri kategorijah zmanjševanja emisij, podnebna politika  in raba energije, oceno »srednje« pa je ponovno prejela na področju obnovljivih virov energije, znova zaradi napovedanih trendov in ukrepov. Podrobna ocena je dostopna tukaj.

V poročilu je ocenjen napredek 63 držav in Evropske unije pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (4 kategorije in 14 indikatorjev), od leta 2005 ga vsako leto pripravita organizacija Germanwatch in nemški inštitut New Climate Institute v sodelovanju z mrežo Climate Action Network International. Kot nacionalni eksperti smo pri pripravi poročila tudi tokrat sodelovali v Focusu.

Slovenija šepa pri implementaciji ukrepov

Kot pozitivno je v utemeljitvi ocene za Slovenijo izpostavljeno delo na podnebnem zakonu, ki je trenutno v pripravi. Med najbolj šibkimi področji pa je izpostavljeno pomanjkanje ambicije in implementacije obstoječih ukrepov v več sektorjih. Predvsem v luči tega, da bi država morala zavzeti bolj aktivno vlogo v boju s podnebno krizo, ker so tudi v Sloveniji posledice podnebnih sprememb vedno bolj občutne – lani je na Krasu divjal gozdni požar, letos so velik del države zajele poplave.

Za napredovanje na lestvici CCPI je nujno potrebna uskladitev politik in ukrepov z zahtevami Pariškega sporazuma ter bistveno izboljšanje pri implementaciji.

Prva mesta ostajajo prazna, na četrtem je Danska

Globalno gledano pa prva tri mesta ponovno ostajajo prazna. Tudi letošnja razvrstitev kaže, da nobena od 63 držav na lestvici, ki skupaj prispevajo več kot 90 % emisij toplogrednih plinov v svetu, ni na poti do cilja omejitve povečanja globalne temperature za največ 1,5 °C. Najboljši zgled naj bi bila trenutno Danska, vendar rezultati kažejo, da četudi bi se vse države odrezale tako dobro kot uvrščene na prvih mestih, vseeno ne bi zadostovalo za preprečitev pretečih podnebnih sprememb.

Kot letošnja »zmagovalka« je izpostavljena Brazilija in kot največji »poraženec« Združeno kraljestvo, medtem ko je Evropska unija kot celota napredovala z 19. na 16. mesto.

Celotno poročilo o letošnjem CCPI najdete tukaj.