Na seji odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor 1. septembra 2021 smo opozorili, da bo soočenje s podnebno krizo glede na ugotovitve iz poročil IPCC obvladljivo samo, če ostanemo pod mejnikom 1,5 °C, s tem pa bomo tudi močno znižali stroške blaženja in prilagajanja na spremenjene razmere in znatno omilili družbeno in gospodarsko škodo zaradi negativnih posledic.

Focus je zastopal Taj Zavodnik, strokovni sodelavec na programu Podnebje, ki je med drugim izpostavil, da je omejitev globalnega segrevanja pri 1,5 °C še vedno dosegljiv cilj, bo pa za to potrebno takojšnje in radikalno ukrepanje, tudi Slovenije.

V prvi vrsti Slovenija potrebuje ambiciozen in jasno definiran sistemski okvir soočanja s podnebno krizo. Zato moramo kar se da hitro pripraviti Zakon o podnebni politiki, ki bo v skladu z opozorili podnebne znanosti opredelil podnebne cilje Slovenije, vzpostavil jasne mehanizme podnebne politike, okvir za učinkovito upravljanje ter sodelovanje javnosti in podnebnih znanstvenikov v procesih podnebne politike. Zato v Focusu podpiramo predlagani sklep, da naj Vlada takšen dokument pripravi in ga pošlje v sprejem v Državni zbor.

Zavodnik je spomnil tudi nazadostne ambicije v paketu Pripravljeni na 55, ki ga je julija predstavila Evropska komisija, in na to, da ima Slovenija kot trenutno predsedujoča EU lahko pomembno vlogo tako pri splošnem dvigu podnebnih ambicij EU kot pri svojem nacionalnem doprinosu.

Radikalnih sprememb v izpustih ne bomo dosegli, v kolikor ne bomo zagotovili več kot nujnih sistemskih sprememb, ki bodo prebivalcem Slovenije omogočile finančno in lokacijsko dostopne trajnostne oblike mobilnosti. Pa ne čez 10 let, danes! Denar za učinkovito in pravočasno ukrepanje je v EU na voljo zdaj. Vsa EU proračunska sredstva moramo kolikor se le da izkoristiti za naslavljanje podnebne krize in se pri tem zavezati, da niti cent ne bo porabljen za netrajnostne ukrepe in rešitve. Vlada naj zato zdaj, ko imamo še nekaj časa, v pripravo programskih dokumentov vključi stroko, civilno družbo in druge ključne akterje ter skupaj z le-temi poišče in pripravi alternativne ukrepe, ki nas lahko vodijo v podnebno nevtralno in bolj pravično družbo.

Več informacij o seji na: https://bit.ly/2WNDFg3