Ljubljana/Bruselj, 16. maj 2019 – Izmed 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ki so jih morale države članice EU do začetka leta poslati v Bruselj, je najslabše pripravljen prav slovenski. Manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti pred letom 2050. To ugotavlja danes objavljeno poročilo fundacije European Climate Foundation.

Poročilo Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans, ki ga je naročila fundacija European Climate Foundation, pripravila pa sta ga inštituta Ecologic Institute in Climact, ponuja kvalitativno analizo 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov z vidika (1) zadostnosti nacionalnih ciljev, (2) celovitosti in podrobnosti predvidenih politik in ukrepov ter (3) kakovosti in odprtosti procesa njihove priprave. Osnutek, ki ga je pripravila Slovenija, je ocenjen najslabše (3,2 točke od 100) – manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti – zaveze, ki izhaja iz Pariškega sporazuma.

Ogljično nevtralno gospodarstvo se ne bo zgodilo samo od sebe, potrebna sta osredotočenost na cilj in ustrezno načrtovanje. Nacionalni energetski in podnebni načrti (NEPN-i) do leta 2030 predstavljajo priložnost, da si države zastavijo korake na poti do varne podnebne prihodnosti in hkrati izkoristijo gospodarske in družbene koristi, ki jih podnebno ukrepanje lahko prinese.

Vse države EU, še posebej pa Slovenija, morajo NEPN-e v naslednjih mesecih bistveno izboljšati: cilje uskladiti s potrebami za doseganje ogljične nevtralnosti v skladu s Pariškim dogovorom, v načrte vnesti več podrobnosti o politikah, instrumentih in potrebnih finančnih virih ter v procese vključiti nacionalne deležnike.

NEPN-e morajo države članice na podlagi Uredbe o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov pripraviti do konca leta 2019. V društvu Focus smo se na osnutek, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo že odzvali v predhodnem posvetovanju. Ker tudi sami ocenjujemo, da je pripravljen osnutek izredno slab, upamo, da bo današnje poročilo spodbuda ministrstvu in vladi, da do konca leta pripravijo načrt, ki bo primerno odgovoril na podnebno krizo z upoštevanjem mednarodnih zavez, ki jih je sprejela Slovenija.

Celotno poročilo je dostopno tukaj. Oceno Slovenskega NEPN-a najdete na strani 94.

To sicer ni prva ocena osnutkov NEPN, aprila smo jih ocenile tudi nevladne organizacije združene v mreži Climate Action Network Europe. Več tukaj.

 

Sporočilo za javnost je pripravljeno v sklopu projekta »CSOs as equal partners in monitoring public finance« s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Vsebina je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančnih podpornikov projektov.