Ponovno iščemo dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb.

Ali v vaši organizaciji že izvajate takšne aktivnosti? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi ter je zanimiva tudi za druge?

Sporočite nam s pomočjo obrazca, ki ga najdete na tej povezavi. O svojih ali drugih dobrih praksah nas obvestite z izpolnjenim obrazcem na [email protected]. Predloge zbiramo do 5. maja 2023.

 

Iščemo dobre prakse na naslednjih prednostnih področjih:

  • trajnostna mobilnost
  • energetska učinkovitost v stavbah in industriji
  • obnovljivi viri energije
  • trajnostne verige oskrbe s hrano
  • raba tal in gozdno-lesna veriga
  • trajnostna proizvodnja in potrošnja
  • trajnostne lokalne skupnosti

V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so vam lahko smernice in merila za izbor dobrih praks. Oglejte si tudi dobre prakse, ki smo jih že predstavljali (izbor praks v projektu CARE4CLIMATE leta 2019Slovenija znižuje CO2 – dobre prakse 2011-2017Spodbujamo zelena delovna mestaSkupnostno upravljanje z življenjskimi viri).

Končni izbor desetih novih primerov dobrih praks, ki jih bomo v letu 2023 predstavili javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Katarina Žemlja, Jure Vetršek, Matjaž Grmek, Martina Bavec, Jernej Stritih, Katja Sreš in Renata Karba.

Za več informacij vam je na voljo Gaja Brecelj ([email protected]).

Logotipi C4C

 

 

 

Evidentiranje dobrih praks izvajata Umanotera in Focus v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.