Na svetovni in evropski ravni poteka vroča razprava o tem, kako obvarovati naše podnebje. V okviru projekta Priprava na obdobje po izteku 1. kjotskega obdobja Focus društvo za sonaraven razvoj v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor odpira proces priprave izhodišč za podnebno strategijo Slovenije za obdobje po izteku prvega kjotskega obdobja (t. j. po letu 2012).

Začetni dogodki procesa so bile tematske delavnice o energiji, prometu in kmetijstvu ter gozdarstvu. Delavnice so kljub številnim odprtim dilemam pokazale, da je boj proti spreminjanju podnebja nujno potreben.

Rezultati delavnic so bili uporabljeni za pripravo izhodišč za razpravo. Na osnovi teh izhodišč želimo spodbuditi javno razpravo o tem, kako se bo Slovenija bojevala proti nadaljnjemu spreminjanju podnebja in prilagodila na neizogibne posledice spremenjenega podnebja.

V razpravo se lahko vključite TUKAJ.

Vabimo vas, da na osnovi izhodiščnih vprašanj za razpravo in priloženih gradiv podate svoje pripombe, mnenja, zamisli ali kritike na vsebinske sklope. Vsi prispevki, ki bodo v spletno razpravo posredovani do 5. oktobra, bodo upoštevani pri pripravi osnutka strategije. Osnutek bo predstavljal osnovo za konferenco (predvidoma druga polovica oktobra), na kateri bomo s presekom tematskih področij vzpostavili okvir za podnebno strategijo.

Projekt priprave izhodišč za strategijo bo zaključen konec novembra, rezultati le-tega pa bodo upoštevani v nadaljnem procesu. Nadaljnji potek procesa je odvisen od vlade, dogajanja na evropski in mednarodni ravni, vsekakor pa vas bomo sproti obveščali, kaj se v procesu dogaja. Informacije o procesu so in bodo dostopne tukaj.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!