COICA, koordinator staroselskih organizacij iz Amazonije, ki predstavlja več kot dva milijona staroselcev v devetih državah Amazonije, poziva svetovne voditelje, naj zaščitijo 80 odstotkov območja amazonskega porečja do leta 2025. V globalnem tednu solidarnosti z Amazonijo, ki poteka med 5. in 11. septembrom 2021, smo poziv podprli tudi v Focusu.

Zakaj? Za zaustavitev krčenja amazonskega pragozda, ki ni pomemben samo za tamkaj živeče, ampak za celotno človeštvo, moramo odločno ukrepati. Točka preloma je postavljena pri 20 % oz. 25 % – če se izseka več gozda, se zna zgoditi, da bomo prišli do točke brez vrnitve – Amazonija bi se izsušila, spremenila v savano. To bi pomenilo svetovno podnebno krizo, saj amazonski pragozd skladišči ogromne količine ogljikovega dioksida in sprostitev le tega v ozračje bi imela hitre in katastrofalne posledice za globalno podnebno stabilnost. Izginil bi največji in biološko najbolj raznolik tropski gozd na svetu, ki je dom 551 staroselskih skupnostim. Izginil bi dom tretjine kopenskih živalskih in rastlinskih vrst. Izginila bi pljuča sveta, ki uravnavajo celinsko in svetovno podnebje, proizvajajo kisik in dež ter poganjajo vremenske sisteme.

Amazonsko porečje je že izgubilo 17 % svojih prvotnih gozdov, dodatnih 7 % pa je okrnjenih. Trenutno je pod zaščito ali v skrbništvu staroselcev manj kot 50 % amazonskega porečja, pritiski rudarskih in naftnih družb ter živinoreje pa so vedno večji – v času predsedovanja desničarskega populista Bolsonara se je krčenje gozdov močno povečalo in je v letu 2020 doseglo največji obseg v 12 letih.