Dragi/-e učitelji/-ce, vzgojitelji/-ce in strokovni delavci/-ke!

31. januar 2020 je zadnji dan za prijavo k projektu “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah”, ki spodbuja trajnostne načine prihoda v vrtce in osnovno šolo. Projekt vključuje otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, vodstva šol in vrtcev ter zaposlene na občinah. Njegov namen je spreminjanje potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo in vrtec. Otroci v okviru projekta sodelujejo v igrah Beli zajček (v vrtcih) in Kokoška Rozi (v šolah), del projekta pa je tudi priprava gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za strokovne sodelavce, analize načinov prihoda otrok v vrtec/šolo, enostavnih kartografskih prikazov problematičnih odsekov na cesti ter evalvacija učinkov obeh iger.

Prijava k projektu: TUKAJ

Naslednjič (in tokrat zadnjič) se bo k projektu možno prijaviti junija 2020.

Projekt izvaja Focus, društvo za sonaraven razvoj skupaj s partnerji: Cipra Slovenija, Inštitut za politike prostora, RRA Sinergija, Filozofska fakulteta. Projekt se izvaja v sklopu javnega naročila Ministrstva za infrastrukturo in ga delno financira Evropska unija z Evropskega kohezijskega sklada.