Študija “Energetski prihranki v praksi” [2], ki jo je koalicija Coolproducts for a cool planet predstavila danes, kaže, da bi potrošniki lahko pri uporabi gospodinjskih naprav, še posebej pa pri grelnih napravah, prihranili tudi do 44 milijard evrov letno. Za uresničitev tolikšnega prihranka pa je potrebno takojšnje sprejetje učinkovitih pravil za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo.

Partnerji kampanje Coolproducts evropske odločevalce zato pozivajo, naj se odločno zoperstavijo pritiskom industrije in dobaviteljev energije ter njihovim interesom po šibkem in počasnem ukrepanju pri okoljskem oblikovanju izdelkov ter okrepijo obstoječa pravila. EU bo lahko le tako izpolnila svoje cilje glede varovanja podnebja in varčevanja z energijo.

Lidija Živčič iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, izpostavlja: “Grelne naprave so odgovorne za četrtino evropskih izpustov CO2. EU si je zadala za cilj 20 % izboljšanje svoje energetske učinkovitosti in 20 % zmanjšanje izpustov CO2 do leta 2020. Zato je pomembno, da potencial za učinkovito rabo energije začnemo izkoriščati takoj.”

Pravila o okoljsko primerni zasnovi grelnih teles, ki bi morala biti sprejeta pred dvema letoma, so še vedno v pogajalski fazi. EU tako zaostaja v razvoju in zapravlja veliko priložnost za modernizacijo industrije grelnih oz. gospodinjskih naprav, ki bi lahko bile tudi dvakrat bolj energetsko učinkovite, kot so danes.

Na Inštitutu za trajnostni razvoj, ki je član Evropskega okoljskega biroja, pozivajo k povečanju prizadevanj: “ Ambiciozna okoljska pravila za izdelke niso koristna le za okolje in potrošnike, temvečso tudi potencial za pospeševanje inovacij in nagrajevanje naprednejših podjetij. Ne moremo še naprej odlašati z osnovnimi pravili, ki bi lahko rešila velik del ogljičnega odtisa EU.”

Evropska smernica o ekodizajnu oz. o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki rabijo energijo, oblikovana 2005, določa minimalne ekološke zahteve za izdelke, ki se prodajajo v EU. Prvih devet ukrepov je bilo sprejetih v 2009, v 2010 pa sta skozi “bruseljsko kolesje” prišla le dva ukrepa, medtem ko razprava o grelnih telesih še poteka. Študija “Energetski prihranki v praksi” kaže, da doslej sprejeti ukrepi ne zadostujejo za doseganje možnih energetskih prihrankov za potrošnike.

Zato so danes okoljevarstvene organizacije obiskale Evropsko komisijo in zahtevale več energetskih prihrankov in s tem prihranjenih evrov za evropske potrošnike.

[1] Koalicija Coolproducts for a cool planet združuje sledeče organizacije: European Environmental Bureau; Friends of the Earth Germany (BUND); ECOS; Netherlands Society for Nature and Environment; Green Alliance, Ecodes; Inforse-Europe. Koalicijo podpira množica ostalih organizacij, med katerimi sta tudi društvo Focus in Inštitut za trajnostni razvoj. Več na: www.coolproducts.eu in www.experts.coolproducts.eu

[2] Študija “Energetski prihranki v praksi” je dostopna na www.coolproducts.eu oz. http://www.coolproducts.eu/resources/documents/Final%20Gap%20Study.pdf.

***

Kontakti:

• Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091
• Ana Marija Slabe, [email protected]
• Stephane Arditi (English and French), policy officer at European Environmental Bureau (EEB) +32 (0)2 289 10 97 
• Edouard Toulouse (English and French), Ecodesign expert for ECOS.

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.