Ob prenovi evropske zakonodaje na področju biogoriv je društvo Focus pripravilo stališče s katerim želi opozoriti na čim bolj ambiciozen prenos Direktive (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta EU ali na kratko ILUC reforme (v nadaljevanju reforme) v slovenski pravni red. Reforma naslavlja posredne spremembe rabe zemljišč, ki izhajajo iz pridelave energetskih rastlin za proizvodnjo biogoriv in prispevajo k izpustom toplogrednih plinov.

O posrednih spremembah rabe zemljišč govorimo, ko poljščine za proizvodnjo biogoriv izpodrinejo prehranske poljščine na zemljišča, ki prej niso bila obdelovana. Problem nastane, ko se obdelovalne površine za pridelavo poljščin za prehrano selijo na zemljišča z visoko zmožnostjo skladiščenja ogljika, kot so šotišča ali deževni gozdovi. To privede do izpustov toplogrednih plinov hkrati pa se zmanjša zmožnost skladiščenja ogljika. To so emisije, ki so jih posredno povzročila biogoriva in ki bi se morale šteti kot njihov ogljični odtis. Zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč bo med letoma 2011 in 2020 v atmosfero izpuščenih dodatnih 313 do 646 milijonov ton ekvivalenta CO2. To je približno toliko, kot da bi na evropske ceste do leta 2020 dodali med 14 in 29 milijonov avtomobilov.

Več o tem si lahko preberete v stališču.

Dodatne informacije:

Katjuša Šavc, katjusa(at)focus.si, 051 358 577

Focus, društvo za sonaraven razvoj