Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so največja grožnja, s katero se sooča naš planet. Naš planet se segreva, ker v ozračje izpuščamo prevelike količine plinov, ki zadržujejo sončno toploto. Ti plini nastajajo pri zgorevanju velikih količin premoga, nafte in plina, pa tudi z industrijskim kmetijstvom in sečnjo velikih gozdov. Čeprav so številne posledice že vidne in znanstveniki še več težav napovedujejo že v naslednjih letih, bo precej odvisnega tudi od dobre volje nas samih.

Ozaveščevalna kampanja Spreminjam navade, ne pa podnebja! želi ljudem po vsej Sloveniji prenesti sporočilo, da lahko z nekaj majhnimi spremembami naredijo svoje pri omejevanju podnebnih sprememb, in jih tako pozvati, da aktivno prispevajo k reševanju izziva spreminjajočega se podnebja. V okviru kampanje bo postavljena razstava o spreminjanju podnebja, ki bo začela svojo pot po Sloveniji v Ljubljani (27. in 28. maj v Parku Zvezda), nato pa obiskala še Novo mesto (31. maj in 1. junij na Glavnem trgu), Mursko Soboto (8. in 9. junij, lokacija še ni določena), Celje (14. in 15. junij na Zvezdi), Maribor (17. in 18. junij na Grajskem trgu) in Koper (22. in 23. junij, predvidoma v Parku pri Pristaniki kapitaniji). Prav tako bo razstava gostovala na dveh glasbenih festivalih in sicer na Reggae River Splashu (7. in 8. julij) Rock Otočcu (9. in 10. julij).

Po mnenju znanstvenikov je za stabilnost podnebja potrebno emisije toplogrednih plinov v razvitih državah (kamor spada tudi Slovenija) zmanjšati za 30 % do leta 2020 glede na leto 1990, ter za 75 % do sredine stoletja. Slovenija se je do sedaj s Kjotskim protokolom zavezala k zmanjšanju za 8% glede na leto 1986. Nujno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo zahtevalo vpeljavo novih ukrepov, zato bodo prebivalci Slovenije lahko v okviru kampanje pozvali svojo vlado, da sprejme bolj učinkovite politike in ukrepe za boj proti spreminjanju podnebja.

Datumi in lokacije, ki jih bo razstava obiskala:

27. in 28. maj

Ljubljana (Park Zvezda)

31. maj in 1. junij

Novo mesto (Glavni trg)

8. in 9. junij

Murska Sobota (lokacija bo znana kasneje)

14. in 15. junij

Celje (Zvezda)

17. in 18. junij

Maribor (Grajski trg)

22. in 23. junij

Koper (Park pri Pristaniški kapitaniji)

7. in 8. julij

Raggae River Splash

9. in 10. julij

Rock Otočec

Več informacij o projektu…