Na pobudo Zavoda za pravično trgovino, 3MUHE smo tudi v Sloveniji oblikovali kriterije za podelitev statusa pravičnotrgovinskega mesta. Namen podeljevanja statusa je širša podpora gibanju za pravično trgovino in večja mobilizacija akterjev, ki lahko pripomorejo k temu, da trgovina postane bolj pravična. Pravična trgovina v središče postavlja človeka in okolje ter s tem spreminja odnose v globalnih dobavnih verigah, vedno bolj pa vpliva tudi na ta razmerja v lokalnih okoljih.

Občine, ki bodo pridobile status pravičnotrgovinskega mesta, bodo več pozornosti namenile pravičnotrgovinskim praksam v lokalnem okolju, podprle prakse socialne ekonomije, spodbujale več globalnega učenja v šolah in ohranjale zdravo okolje v občini. Aktivnosti v sklopu pravično trgovinskih mest imajo lahko neposredne koristi za male pridelovalce_ke in delavce_ke, saj povečujejo povpraševanje za njihove izdelke ter zavedanje o tem, da je pomembno vedeti, od kod prihajajo izdelki in na kakšen način so narejeni.

»Način delovanja pravične trgovine je dejansko pogled v prihodnost, saj s svojimi aktivnostmi dokazuje, da so razmerja v mednarodni trgovini lahko tudi drugačna, pravična in brez izkoriščanja. Raziskave kažejo, da se nujnosti odpravljanja izkoriščanja ljudi in okolja v trgovinskih odnosih zaveda vedno več posameznikov in se posledično na to odzivajo politični akterji vsaj na mednarodni ravni. Mi pa smo se odločili, da prizadevanja prenesemo tudi na lokalno raven z večjim vključevanjem občin v naša prizadevanja«, je poudarila vodja Pravične trgovine Slovenija Živa Lopatič.

Kriterije za pridobitev statusa pravičnotrgovinskega mesta smo za Slovenijo oblikovali predstavniki nevladnih organizacij, socialnih in drugih podjetij, občine ter izobraževalne ustanove, več o njih pa si lahko preberete na spletni strani Pravične trgovine v Sloveniji: https://www.pravicna-trgovina.si/…/mesta-pravicne-trgovine

»Pridružili smo se projektu, da lahko s sodelovanjem akterjev na lokalni ravni dosežemo velike spremembe pri preprečevanju kršitev v mednarodni trgovini in spodbujamo etične načine delovanja. Preko informiranja in dejanskih sprememb bomo tudi okoljsko bolj odgovorni«, je o sodelovanju Focusa pri pobudi dodala predsednica Focusa Živa Kavka Gobbo.

Mednarodna iniciativa za pravičnotrgovinska mesta (angl. International Fair Trade Towns) deluje po vsem svetu, status pa si je do danes zagotovilo že več kot 2000 mest po vsem svetu. Od zdaj naprej pa se končno tudi slovenske občine lahko potegujejo za ta naziv.

Mesta pravične trgovine povezuje pet temeljnih ciljev pravično trgovinskih mest, ki jim bomo sledili tudi v Sloveniji:

  • Lokalna skupnost sprejme resolucijo, ki podpira pravično trgovino in se zaveže, da bo povečala uporabo izdelkov pravične trgovine.
  • Izdelki pravične trgovine so na voljo v trgovinah na tem območju ter v lokalnih kavarnah in drugih gostinskih obratih.
  • Izdelke pravične trgovine uporabljajo v številnih lokalnih podjetjih in javnih zavodih (šole, univerze itd.).
  • Pridobitev medijske pozornosti in civilna podpora kampanji.
  • Vzpostavljena je lokalna usmerjevalna skupina mesta pravične trgovine, ki zagotavlja stalno zavezanost statusu mesta pravične trgovine.