V Sloveniji trenutno poteka proces razprave o Strategiji razvoja Slovenije. Poleg tega smo že dolgo časa, tako v Sloveniji, kot v svetu, sredi različnih kriz, od finančnih, do moralnih, ki same po sebi zahtevajo, da se ustavimo in premislimo, kako naprej.

V Focusu smo letos začeli s projektom Dovolj! [1], katerega namen je med drugim spodbujati razpravo o različnih možnostih razvoja ter razumevanju koncepta blaginje in rasti med strokovnjaki, odločevalci in zainteresirano javnostjo. V okviru projekta so potekale tri manjše razprave v Kopru, Maribru in Ljubljani, na katerih so svoje poglede soočili strokovnjaki za različne teme, ki jih obravnava projekt.

Vzporedno je potekala spletna razprava, kjer so ljudje lahko podali svoje odgovore na vprašanja oz. stališče do različnih tem. Konec razprave je predstavljala razprava ‘Dovolj količine, več kakovosti’, ki je potekala v sredo, 26. oktobra 2011 na sedežu GZS v Ljubljani in kjer so svoje poglede do razvojnih izzivov Slovenije soočili najprej strokovnjaki, nato pa še politične stranke.

Pričujoča priporočila za odločevalce  povzemajo del razprav, ki so potekale v okviru projekta. Zavedamo se, da se odločevalci pogosto utapljajo v množici priporočil, zato upamo, da je priporočil, povzetih iz razprave, ravno dovolj. Upamo tudi, da bodo pričujoča priporočila ponudila zamisli za možne razvojne strategije Slovenije.


Opomba:
[1] Več o projektu Dovolj tukaj.