Z zagotavljanjem ustrezne polnilne infrastrukture za električne tovornjake na pomembnih urbanih vozliščih bi lahko EU v desetletju zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za tovornjake za več kot petino (22 %). Študija z analizo podatkov o tovornih vozilih prepoznava 173 mest in mestnih območij v EU, kjer so do leta 2030 potrebne polnilnice, če želimo resno stopiti na pot zmanjševanja emisij v cestnem prometu. EU si mora naslednje leto postaviti ambiciozne cilje glede e-tovornjakov in polnilne infrastrukture.

 

Glavne ugotovitve:

  • Polovica poti opravljenih s tovornjaki v EU je krajših od 300 km, kar ustreza dosegu baterij novih tovornjakov, vendar slaba polnilna infrastruktura zavira razvoj elektrifikacije tovornega prometa;
  • Študija je identificirala 173 vročih točk, urbanih vozlišč, kjer so te poti opravljene in kjer bi za začetek najlažje zajezili emisije iz cestnega tovornega prometa;
  • Za zadostno elektrifikacijo tovornega prometa je na EU cestah do 2030 potrebnih 27.500 (1 na 15 tovornjakov) hitrih polnilnic na destinacijah (t.i. destination chargers) in 14.400 (1 na 30 tovornjakov) občinskih polnilnic (t.i. public chargers). Skupen strošek je ocenjen na 2,8 milijarde €, kar je 2,8 % EU letnih vlaganj v prometno infrastrukturo (100 mrd € na leto).

 

Več informacij v sporočilu za javnost organizacije Transport & Environment s povezavo do študije najdete tukaj.