Seznam aktivnosti med 16. in 29.9.2009

–          16.9.2009,  11.55 – 13.30, delavnice za srednješolce, Škofijska gimnazija, Ljubljana

–          17.9.2009, delavnice za srednješolce, Gimnazija Franca Miklošiča, Ljutomer (ura še ni
potrjena)

–          18.9.2009, 11:00 – 13:00, delavnice za srednješolce, Srednja šola, Kočevje

–          22.9.2009, 15:00 – 18:50, seminar za učitelje, Celje – Šentjur

–          22.9.2009, lansiranje natečaja za dvig kakovosti JPP v lokalni skupnosti

–          28.9.2009, 12:00 – 14:00, delavnice za srednješolce, Srednja trgovska in ekonomska šola,
Brežice

–          29.9.2009, 11:00 – 13:00, delavnice za srednješolce, Srednja ekonomska šola, Slovenj Gradec

Delavnice za dijake srednjih šol

Delavnice so namenjene srednješolcem (starostna skupina 14 – 18 let). Na delavnicah z mladimi se bomo pogovarjali o izzivih prometa oz. mobilnosti ter skupaj iskali rešitve za promocijo trajnostnih oblik mobilnosti, natančneje javnega potniškega prometa. Delavnice bodo na kratko predstavile
probleme mobilnosti in vlogo javnega potniškega prometa pri procesih varovanja okolja. V okviru projekta načrtujemo 5 delavnic za srednješolce (za skupaj vsaj 100 dijakov in dijakinj) v trajanju dveh šolskih ur.

Teme, ki jih bo predavatelj dijakom predstavil so :

1 Uvod v trajnostni razvoj

2 Promet v Sloveniji

3 Javni potniški promet

4 Koraki za trajnostno mobilnost

Natečaj za srednje šole

Focus društvo za sonaraven razvoj v okviru pojekta ‘Javni potniški promet je kul’ razpisuje nagradni natečaj za srednje šole. K sodelovanju v natečaju so povabljeni razredi srednjih šol.

Njihova naloga je, da v lokalni skupnosti poiščejo problem vezan na lokalno ponudbo javnega potniškega prometa oziroma priložnost za dvig kakovosti javnega potniškega prometa in nanjo opozorijo pristojne organe (šolsko oblast, župana, občino, ministra za promet, predsednika vlade Boruta Pahorja,…). Način izpostavitve problematike ali prošnja za rešitev le-te je sta prepuščena izbiri dijakov samih (obisk župana, pismo vladi, članek v lokalnem časopisu,…). Pogoj za udeležbo na tekmovanju je zagotovitev slikovnega materiala, ki ga bomo lahko kasneje tudi razstavili (npr. fotografija akcije, članka ali pisma).

Zmagovalni razred bomo izbrali glede na učinkovitost in prizadevnost dijakov, vložen trud in realizacijo ciljev, ki so si jih dijaki zastavili. Kriteriji, ki jih bomo uporabili za ocenjevanje so naslednji:

– ambicioznost zadanih ciljev

– doseg akcije

– kreativnost izbrane akcije za dosego cilja

Nagradni natečaj bo trajal do 30. aprila 2010. Na osnovi rezultatov natečaja bomo pripravili javno razstavo prispelih rezultatov, ob otvoritvi le-te pa bomo izbranim nagrajencem natečaja predali nagrado.

Več informacij o natečaju najdete na http://focus.si/index.php?node=198