Februarja smo merilno kampanjo onesnaženosti zraka v Ljubljani z metodo t.i. državljanske znanosti (citizen science) prenesli s spleta na teren. Na 156 lokacijah, ki smo jih določili tudi s pomočjo predlogov na spletnem zemljevidu, smo namestili 185 t.i. difuzivnih vzorčevalnikov, ki so nato na lokacijah 3 tedne merili koncentracije NOv zraku. 

V kampanji Pozor: tukaj je dihanje nevarno! smo se z Inštitutom za okolje in zdravje osredotočili na dušikov dioksid, ker je ta zdravju škodljiv, nastaja pa kot posledica cestnega motornega prometa. Še zlasti visoke koncentracije prispevajo vozila na dizelski pogon. Več o tem na projektni podstrani: POZOR: tukaj je dihanje nevarno! | Partnerstvo za okolje in zdravje (okolje-zdravje.si)

Difuzivni vzorčevalniki so majhne tube s kemijskimi substancami, ki ob izpostavljenosti – ko se odstrani pokrovček – absorbirajo merilno komponento. Gre za princip pasivne difuzije molekul dušikovega dioksida na medij – v našem primeru Trietanolamin. To je metoda, ki jo ponekod uporabljajo tudi uradni organi, žal pa ne omogoča merjenja delcev PM.

Tubice, kot smo jih poimenovali, smo skupaj s člani in prostovoljci namestili na ulične svetilke, drogove prometnih znakov in podobno, v višini cca. 2 metra, povsod v neposredni bližini cest, kjer se navadno zadružujejo ljudje (ob vrtcih, avtobusnih postajah, prehodih za pešce…).

V kampanjo smo vključili tudi prebivalce in obiskovalce Ljubljane, ki so decembra in januarja na spletni zemljevid vpisovali svoje predloge lokacij, na katerih naj izvedemo meritve NO2. “Kje v Ljubljani dihamo najbolj onesnažen zrak?” smo jih spraševali. Njihove predloge smo združili z lokacijami, na katerih smo leta 2019 že merili NO2 na takšen način, in določili 156 lokacij. Na nekaterih smo namestili po dve tubici, tako da je bilo med 1. in 22. februarjem na delu 185 tubic po širšem središču Ljubljane. Žal vseh nismo dobili nazaj, tako da smo ob koncu merjenja uspešno odstranili 173 tubic.

Naše meritve niso in ne bodo povprečne letne mejne vrednosti, ampak povprečne vrednosti v merilnem obdobju. Merjenje z difuzivnimi vzorčevalniki je zelo preprosta metoda, zagotavlja pa precej zanesljive rezultate. Veliko izkušenj s takšnim načinom merjenja, ki ga uporabljajo kot metodo državljanske znanosti, imajo naši partnerji Deutsche Umwelthilfe iz Nemčije. V sodelovanju z njimi smo poslali tesno zaprte tubice na analizo v akreditirani laboratorij Passam AG v Švici, od koder nam bodo posredovali rezultate v nekaj tednih.

 

Na spletnem zemljevidu smo v času pozivanja k vpisovanju potencialnih lokacij za merjenje zabeležili več kot 200 vnosov lokacij: POZOR: tukaj je dihanje nevarno! (canvis.app) Hvala!

 

Aktivnost je del programa Partnerstva za okolje in zdravje, ki je neformalna mreža nevladnih organizacij, javnih ustanov in zainteresiranih posameznikov, ki delujejo na področju okolja in zdravja. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije v okviru programov varovanja in krepitve zdravja.