Raziskovalni seminar

s Christino Plank, Giacomom D’Aliso in Mladenom Domazetom, se bo odvijal v petek, 22. september 2017, od 9-12h, v Ziferblat, Vegova ulica 8, Ljubljana.

Na seminarju bomo kombinirali teoretske poglede in empirična poročila ter raziskovali potencial drugačnih družbenih praks v skladu s trajnostno družbo od-rasti. Sodelujoči bodo poskusili osvetliti primere ponovnega vrednotenja potreb po eksistencialni varnosti, ravnotežje delo-življenje in ustvarjanje alternativnih življenjskih praks, da bi tako dosegli dolgoročno vzdržnost naravnega sistema. Osnova za to bo pregled okoljskih učinkov in s tem povezanih družbenih drž, s ciljem kontekstualizacije primerov »trajnostnih življenjskih stilov«. Gre za analitično spregledane, a pogosto uporabljene in okoljsko vzdržne primere v postsocialistični Srednji in Vzhodni Evropi ter primerjavo različnih prevladujočih okvirjev, prikazovanja empiričnih rezultatov. Rezultati primerjalne mednarodne raziskave bodo pokazali »demokratični od-rastni potencial« v Evropi, pri čemer se opirajo na vprašanja, drže, vrednote in obnašanje, in/ali njihovo razhajanje od kontekstualnih meritev okoljske stabilnosti in blaginje.

Zaradi omejenega števila prostih mest je potrebna prijava TUKAJ do četrtka,12h

Vljudno vabljeni!

Program raziskovalnega seminarja

9:00h Uvodni nagovor, Ajda Pistotnik (EnaBanda)
9:15h Predstavitve prispevkov: pogledi na od-rast 

  • Tiha od-rast,  dr. Christina Plank;
  • Univerzalni osnovni dohodek (UOD),  dr. Giacomo D’Alisa ;
  • Od-rast in okoljevarstvo,  dr. Mladen Domazet.

10:30h Odmor
10:45h Razprava v skupinah z avtorji prispevkov

  • Od-rast: neznani koncept in udejanjena praksa s  Christino Plank, moderator Ahac Meden (ZRC SAZU);
  • Reproduktivno delo in oskrba ter implementacija UOD s  Giacomom D’Aliso, moderatorka Lana Zdravković (Mirovni inštitut);
  • Celostno okoljevarstvo kot kritika prevladujoče družbene paradigme z  Mladenom Domazetom, moderatorka Živa Kavka Gobbo (Focus).

11:30h Druženje ob kavi in prigrizkih

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Dr. Christina Plank bo razpravljala o dejstvu, da od-rast še vedno predstavlja sorazmerno nov in manj znan koncept v postsocialističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope (SVE), kljub temu pa ta relativna neprepoznavnost ne ustreza manku dejanskih praks od-rasti, kot sta na primer vrtnarjenje in samozadostna oskrba s hrano v regiji. Plankova raziskuje, zakaj se navkljub obstoju teh od-rastnih praks razumevanje od-rasti v postsocialistični regiji še ni močneje razvilo in širše razširilo. Izhajajoč iz konceptov “tiha trajnost” in “tiha prehranska suverenost” uvaja koncept “tiha od-rast”.

Dr. Giacomo D’Alisa bo razpravljal o materialističnih razlogih za redna denarna plačila, označena kot reproduktivni dohodek. Medtem ko narativne utemeljitve in eksperimentalne implementacije univerzalnega osnovnega dohodka (UOD) na različnih upravnih ravneh naraščajo, se njih argumentacija v glavnem sklicuje na abstraktne človeške in socialne pravice. S poskusom nagovarjanja vprašanja iz nasprotne smeri, bo D’Alisa uvedel zelo materialistično osnovo, na kateri naj bi se UOD za ljudi v sodobnih družbah uveljavljal.

Dr. Mladen Domazet bo sklop povzel in prevladujočemu “postpolitičnemu” konceptu okoljske politike zoperstavil “od-rastno usmerjeno” okoljevarstvo; pri tem prvega povezuje z zeleno potrošnjo, drugega pa s skrbjo nad distribucijsko pravičnostjo in od-rastjo. Domazet bo s pregledom družbeno-metabolnih in raziskovalnih podatkov predlagal začasni korak, s katerim se konceptualno premakne na drugačen okoljski pristop, ki je neločljiv del evropske polperiferije in je bližje vprašanjem prevladujoče družbene paradigme, razvojnih teženj in neenakosti.

 

Vabilo

 Dogodek sofinancirata EU in MZZ. Vsebine so v izključni odgovornosti organizatorjev in ne izražajo mnenja EU in MZZ.