Po dolgotrajnem odločanju so aprila poslanci z majhno večino zavrnili predlagano besedilo Komisije, vendar je nato romalo nazaj v pristojen odbor, ki je predlog potrdil. Parlament je nato odločitev potrdil v začetku julija, včeraj pa jo je potrdil tudi Svet. Tako se uspešno zaključuje drugi poskus začasnega reševanja ETS, ki se sooča z ogromnim presežkom kuponov in nizkimi cenami ogljika, kar ne nudi pričakovanih spodbud za vlaganja v zelene tehnologije ter energetsko učinkovitost.

Začasni rešitvi sedaj mora slediti trajna. Nujna je čimprejšnja strukturna reforma sheme, ki bo odravila njene pomanjkljivosti ter s trga tudi trajno odstranila ogromen presežek emisijskih kuponov. V društvu Focus pozivamo k trajnemu umiku najmanj 2,2 milijarde kuponov pred letom 2020 in povečanju linearnega letnega zmanjšanja emisij na vsaj 2,6 %. Prav tako mora naslednji podnebno-energetski paket vsebovati ambiciozne in zavezujoče cilje za vsaj 55 % zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, 45 % obnovljivih virov energije in 40 % prihranek energije do leta 2030.