V sodelovanju s skupino študentk s Fakultete za družbene vede smo v preteklih mesecih zasnovali kampanjo Trajnost po tvojem receptu, v okviru katere se bodo med 4. septembrom in 27. novembrom 2021 odvijale različne aktivnosti za mlade, povezane s trajnostno potrošnjo in prehranjevanjem.

S sloganom Trajnost po tvojem receptu želimo mladim sporočiti, da ne obstaja le ena pot do trajnostnega življenja. Vsak se lahko prehranjuje etično na način, ki je prilagojen njegovemu individualnemu udobju in je obenem v okviru njegovih finančnih zmožnosti ter potrošniških navad. Spodbuditi želimo kreativno, alternativno in personalizirano spreminjanje navad v smeri etičnega prehranjevanja in s tem povezati vrednote s praktičnimi aktivnostmi v vsakdanjem življenju.

Mlade bomo seznanili z različnimi ponudniki lokalnih in ekoloških izdelkov, etičnimi alternativami in jih spodbujali k bolj odgovornemu ravnanju do okolja ob spoštovanju človekovega dostojanstva vseh v vrednostni verigi s hrano.

Recept trajnosti bomo poiskali za tiste, ki so s trajnostnim razvojem že seznanjeni, vendar zaradi želje po udobju in cenovnih ovir težko najdejo nove načine za izboljšanje ustaljenih navad.

V okviru kampanje se bo odvijal  kreativni izziv – natečaj, ki bo mlade spodbudil, da pokažejo, s kakšnimi praksami in koraki na edinstven način pristopajo k etičnemu in trajnostnemu prehranjevanju. Za najbolj kreativni izdelek pa bo zmagovalec/zmagovalka prejel/a novo kolo Pony znamke Rog.

Potek kampanje lahko spremljate na Instagram in Facebook profilih @futrjzajutr in @drustvofocus, na katerih bodo predstavljene še preostale aktivnosti.

Kampanja poteka pod okriljem evropskega projekta #OurFoodOurFuture, katerega glavni namen je ozaveščati in mobilizirati mlade Evropejce za sprejetje trajnostnih vzorcev potrošnje in tako prispevati k spodbujanju pravičnejšega, bolj dostojnega in trajnostnega razvoja.

 

Projekt #OurFoodOurFuture je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues and promoting development education in European Union (DEAR)