Sporočilo za javnost

Razmere vzdolž globalnih oskrbovalnih verig prehrambenih izdelkov so pogosto skrb vzbujajoče, na kar opozarjajo številne raziskave in poročila s terena. Priča smo naraščajočemu onesnaževanju okolja ter skrb vzbujajočim razmeram, v katerih delajo in živijo delavci na dnu teh verig.

Že v letu 2015 je delež trgovskih blagovnih znamk dosegel 40 % prehranskih izdelkov na policah trgovskih verig v Evropi. To daje trgovskim verigam veliko moč in vpliv na razmere, v katerih nastajajo izdelki, ki jih tržijo pod lastnimi znamkami.

Z namenom izboljšanja razmer za vse vpletene – tako za proizvajalce in delavce kot tudi za potrošnike – ter s ciljem zmanjšanja negativnih vplivov na okolje vas vabimo, da se nam pridružite na okrogli mizi

»Trgovska veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen«

9. marca 2017 med 9. in 13. uro
v prostorih Narodnega Muzeja Metelkova, Maistrova ulica 1 (vhod iz muzejske četrti) v Ljubljani.

Na dogodku želimo ponuditi kreativni prostor sodelovanja za različne strokovnjake s področja verig preskrbe s hrano – predstavnike trgovskih verig, odločevalce, nevladne organizacije – s ciljem izmenjave informacij, znanja in dobrih praks, ter poiskati odgovore na vprašanja.

Ali so neobvezne zaveze družbeno odgovornega delovanja podjetij dovolj? Ali nam lahko transparentnost zagotovi trajnost? Kakšno vlogo imajo posamezni deležniki v verigi in kakšna je njihova odgovornost?

Cilj okrogle mize je spodbuditi skupne aktivnosti v smeri zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic in okolja vzdolž verig preskrbe s hrano. Ugotovitve in priporočila, ki jih bomo skupaj oblikovali, bodo podlaga za evropsko okroglo mizo, ki se bo odvijala junija v Bruslju in kjer bodo povzete ugotovitve vseh okroglih miz iz večine držav EU, ki se odvijajo med januarjem in marcem 2017.

Program:

Uvodne predstavitve
9.00–9.15            SupplyCha!nge – uvodni pozdrav in predstavitev projekta SupplyCha!nge (mag. Živa Kavka Gobbo, predsednica, Focus, društvo za sonaraven razvoj)

9.15–9.30            Kaj varuje varuh? Ali so prostovoljne zaveze, kot je kodeks, še relevantne? (Dr. Jože Podgoršek, varuh odnosov v verigah preskrbe s hrano)

9.30–9.45           Pravna podlaga za ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano  (Janja Kokolj Prošek, vodja službe za  podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, MKGP)

9.45–10.00          Obveznosti in sankcije – ali so učinkovite? (g. Igor Gabrenja, Javna agencija RS za varstvo konkurence)

10.00–10.15       Vprašanja in odgovori

10.15–10.30       Odmor za kavo in čaj

Kaj pa v praksi?
10.30–10.45       Proaktivne trgovske verige – dobre prakse (Maja Weinberger, menedžerka na oddelku odgovornega vodenja podjetja in zagotavljanja kakovosti izdelkov ter Karmen Ravnikar, vodja področja centralne nabave, trgovska veriga Hofer)

10.45–11.15       Kaj se dogaja na terenu – ugotovitve raziskave o palmovem olju na primeru Indonezije (Živa Kavka Gobbo, društvo Focus)

11.15–11.30       Ali je lahko globalna trgovina pravična? Kako in zakaj? (Živa Lopatič, zadruga Buna)

11.30–11.45       Vprašanja in odgovori

11.45–12.00       Odmor za kavo in čaj

Moderirana razprava z govorci
12.00–13.00 Kako lahko skupaj zagotovimo poštene odnose v verigah preskrbe s hrano? Ali višja transparentnost pripomore k višji stopnji trajnosti v dobavnih verigah? Kako zagotoviti spoštovanje delavskih in človekovih pravic vzdolž celotne dobavne verige? Kako narediti dobavno verigo okolju prijazno?

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije in omejenega prostora vas prosimo, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice. Vabimo vas k udeležbi na celotnem dogodku, saj le tako lahko zagotovimo kakovostne zaključke.

Vljudno vabljeni!

Več informacij: Živa Kavka Gobbo, [email protected], tel. 01 515 40 80.

Focus, društvo za sonaraven razvoj izvaja triletni vseevropski projekt Etični potrošnik v supermarketu – SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige. Cilj projekta je pospešiti proces, da postanejo trgovske blagovne znamke velikih trgovcev pravičnejše in bolj trajnostne.

Več o projektu na www.supplychainge.org.