Nevladne organizacije, ki spremljamo politike na področju biogoriv, smo ministru za infrastrukturo, Petru Gašperšiču in ministrici za okolje in prostor, Ireni Majcen, izrazili pričakovanja mednarodnih nevladnih organizacij, kaj naj bi jih pogajalske strani morale doseči:

– sporazum za zaustavitev nadaljnjega širjenja škodljivih biogoriv iz poljščin v evropskem prometu,

– vzpostavitev sistema za obračunavanje vseh emisij toplogrednih plinov biogoriv (vključitev ILUC faktorjev) ter

– nadaljevanje vzpostavitve trdnega okvira trajnostnega razvoja za vse prihodnje obnovljive vire energije.

Več v pismu nevladnih organizacij.