National Climate Assessment, ki je namenjeno zveznim, državnim in mestnim vladam v ZDA kot pomoč pri pripravi dolgoročnih načrtov za vodenje države, podaja najpopolnejšo sliko o posledicah podnebnih sprememb na življenje v Združenih državah, opisuje pa tudi najverjetnejše posledice podnebnih sprememb v prihodnosti. Poročilo je nedvoumno o vplivu ljudi na podnebne spremembe, spremembe pa jasno povezuje tudi z izrednimi vremenskimi razmerami – vročinskimi valovi, sušami, poplavami, nalivi, intenzivnim naraščanjem morske gladine, taljenjem ledenikov itd.

Osnutek poročila, dolgega čez 1000 strani, je pripravljalo več kot 300 vladnih znanstvenikov in zunanjih strokovnjakov v National Climate Assessment and Development Advisory Committee (NCADAC), ki ugotavljajo, da podnebne spremembe že vplivajo na Američane, ki so med največjimi onesnaževalci s toplogrednimi plini, saj so nekatere vrste vremenskih razmer že postale pogostejše in intenzivnejše. Prav tako ne puščajo nobenega dvoma o vzroku višjih temperatur, ki so predvsem posledica človeške dejavnosti, pretežno izgorevanja fosilnih goriv.

NCADAC obenem opozarja, da je s proaktivno pripravo na podnebne spremembe mogoče zmanjšati posledice le-teh, hkrati pa taka priprava spodbuja hitrejši in učinkovitejši odziv na spremembe, ko se te zgodijo.