[19. februar 2018] Focus se je pridružil skupini več kot 250 organizacij in platform z vsega sveta, ki smo podpisale pismo in izrazile veliko zaskrbljenost zaradi krčenja prostora za civilno družbo na Madžarskem.

Pismo (vir):

Madžarska vlada je 13. februarja 2018 parlamentu predložila sveženj predlogov treh zakonov, pogovorno imenovan “Stop Soroš”. Predlagana zakonodaja bi še dodatno omejila možnost madžarske civilne družbe, da opravlja svoje delo, tako da bi od organizacij, ki “podpirajo migracije” zahtevala pridobitev nacionalnega varnostnega potrdila in državno dovoljenje za opravljanje najbolj osnovnih funkcij.

V skladu s predlaganim zakonom bi morale organizacije plačati 25-odstotni davek na vsa finančna sredstva, ki jih dobijo iz tujine, namenjena “podpori migracij”. Če tega ne bi storile, bi sledili resni ukrepi, ki bi lahko vodili do nenormalno visokih glob, bankrota in razpusta takšne nevladne organizacije.

Ti predlogi prihajajo v kontekstu že obstoječega krčenja prostora za civilno družbo na Madžarskem in v nasprotju z madžarskimi obveznostmi po mednarodnem pravu glede zaščite pravice do svobode združevanja, izražanja in gibanja.

Predstavljajo najnovejši vladni poskus zatiranja legitimnega dela civilnodružbenih skupin na Madžarskem, ki si prizadevajo za spodbujanje in zaščito človekovih pravic, zagotavljanje pravnih in socialnih storitev ljudem v stiski in javno izražajo nestrinjanje z vladno politiko.

Kot zagovorniki_ce pravic in svoboščin želimo, da bi ljudje povsod lahko izražali svoje mnenje, ne da bi bili napadeni, ogroženi ali zaprti. Odprta razprava o zadevah, povezanih z vladnimi politikami in prakso, je v vsaki družbi nujna, zagovorniki_ce človekovih pravic pa se zaradi izražanja nestrinjanja ne smejo soočati s kriminalizacijo.

Države morajo preko ustrezne zakonodaje zagovornice_ke človekovih pravic varovati, namesto da uvajajo represivne zakone, katerih namen je, da jih utišajo.

Zagovorniki človekovih pravic branijo pravice ljudi v svojih skupnostih in njihovih državah, a pri tem ščitijo naše pravice po vsem svetu. Pogosto so zadnja obrambna linija za svobodno in pravično družbo in za opravljanje svojega dela veliko osebno tvegajo in žrtvujejo.

Solidarno stojimo s civilno družbo in zagovorniki_cami človekovih pravic na Madžarskem.

So pogumni ljudje, zavezani ustvarjanju bolj poštene družbe. Brez njihovega poguma bi bil svet, v katerem živimo, manj pošten, manj pravičen in manj enakopraven.

Madžarski parlament pozivamo, naj v celoti zavrne predlagane zakone in naj pusti nevladnim organizacijam in zagovornicam_kom, da nadaljujejo svoje delo, namesto da se branijo pred takimi napadi.

Organizacije, navedene spodaj, izjavljajo svojo podporo in solidarnost z nevladnimi organizacijami in zagovorniki človekovih pravic na Madžarskem (naštete po državah):

Amnesty International
ILGA – Europe
Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
Human Rights Watch
AEDH – Association Europeenne de Droits de l’Homme
FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Light for the World
Funders’ Initiative for Civil Society
Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
CONCORD – European Confederation of Relief and development NGOs
Human Rights First
Transgender Europe
Greenpeace Central and Eastern Europe
International Civil Society Centre
Reporters sans Frontières
ENAR – European Network Against Racism
European Volunteer Centre
Civil Society Europe
Protection International – Belgium
çavaria vzw – Belgium
11.11.11. – Belgium
Artsen zonder Vakantie – Belgium
Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Belgium
Liga voor mensenrechten – Belgium
WWF Belgium – Belgium
ACAT – Belgique/ Belgie/ Belgium
Volonteurope Belgium – Belgium
CROSOL – Croatian Platform for International Citizen Solidarity – Croatia
Centre for Peace Studies from Zagreb – Croatia
GONG – Croatia
Brod Ecological Society – BED – Croatia
Documenta – Center for Dealing with the Past – Croatia
CESI – Center for Education, Counselling and Research – Croatia
Human Rights House Zagreb – Croatia
Rehabilitation center for stress and trauma – Croatia
Adra Česká republika – Czech Republic
Open Society Fund/ Nadace OSF Praha – Czech Republic
The Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS
Transparency International ČR– Czech Republic
Člověk v tísni – People in Need – Czech Republic
Forum 2000 – The Forum 2000 Foundation – Czech Republic
META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů – Association for opportunities of young migrants – Czech Republic
Most pro o.p.s. – poradna pro cizince – Czech Republic
SIMI – Sdružení pro integraci a migraci – Association for integration and migration- Czech Republic
Glopolis – Glopolis – Czech Republic
Centrum pro integraci cizinců – Centre for Integration of Foreigners – Czech Republic
Diakonie (Českobratrské církve evangelické) – Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) – Czech Republic
Most – Czech Republic
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Consortium of Migrants Assisting Organizations – Czech Republic
DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – Czech Republic
Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Czech Republic
Organizace pro pomoc uprchlíkům – Organization for aid to refugees
Denmark Nyt Europa – Denmark
Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry – Finland
Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council – Finland
ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) – Finland
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry – Finland
Suomen Setlementtiliitto – Finland
Ensi- ja turvakotien liitto – Finland
Suomen Mielenterveysseura ry – Finland
Ihmisoikeusliitto ry – Finnish League for Human Rights – Finland
Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry – The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys – Finland
Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry – Finland
Suomen somalialaisten liitto – Finland
Seta LGBTIQ Rights in Finland – Finland
Trasek ry – Finland
LSVD – Germany
HES – Germany
ADRA Deutschland e.V – Germany
BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – Germany
Forum Menschenrechte – Germany
VENRO – Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. – Germany
Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) – Germany
Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – Germany
ACAT-Deutschland e.V. – Germany
Missionsärztliches Institut Würzburg – Germany
Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. – Germany
Deutsche Kommission Justitia et Pax – Germany
Germanwatch e.V. – Germany
Welthaus Bielefeld e.V. – Germany
Civil Liberties Union for Europe e.V.” – Germany
CILD – Italian Civil Liberties Advocacy Coalition – Italy
Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Italy
Antigone – Italy
LIDU – Lega Italiana dei diritti dell’Uomo
Front Line Defenders – Ireland
Irish Nurses and Midwives organisation – Ireland
Christian Aid Ireland – Ireland
Transgender Equality Network Ireland – Ireland
Latvian Platform for Development Cooperation – Latvia
Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health – Latvia
ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) – Luxembourg
Passerell – Luxembourg
ACAT Luxemburg – Luxembourg
Reech eng Hand – Luxembourg
Caritas Luxembourg – Luxembourg
David Barkin – Profesor de Economía Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco,Mexico
Aidsfonds – Netherlands
Amsterdamse Diakonie – Netherlands
Article 19 – Netherlands
ASKV – Steunpunt Vluchtelingen – Netherlands
Blikopeners – Netherlands
Civicus – Netherlands
Clara Wichmannfonds – Netherlands
Dance4Life – Netherlands
Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) – Netherlands
Free Press Unlimited – Netherlands
Humanistisch Verbond – Netherlands
Humanity House – Netherlands
IMMO – instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek – Netherlands
INLIA – International Network of Local Initiatives with Asylumseekers – Netherlands
Justice and Peace Netherlands – Netherlands
KOMPASS – Netherlands
La Strada – Netherlands
Libereco – Partnership for Human Rights – Netherlands
Milieudefensie – Netherlands
Movies that Matter – Netherlands
Netherlands Helsinki Committee – Netherlands
Foundation Max van der Stoel – Netherlands
NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – Netherlands
Oxfam – Netherlands
Partizan Publik – Netherlands
Pax – Netherlands
Power of Art House – Netherlands
Privacy First – Netherlands
Prospector – Netherlands
Stichting LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – Netherlands
Stichting Vluchteling – Netherlands
Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF – Netherlands
The Amsterdam Gay Pride – Netherlands
The Hague Peace Projects – Netherlands
Transnational Institute (TNI) – Netherlands
VLot – fonds voor vluchtelingen – Netherlands
VluchtelingenWerk NL – Netherlands
Fundacja im. Stefana Batorego – Poland
Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Poland
Projekt: Polska – Poland
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Poland
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Poland
Instytut Spraw Publicznych – Poland
Fundacja ePaństwo – Poland
Panoptykon – Poland
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Poland
Fundacja Pole Dialogu – Poland
Polski Instytut Praw Człowieka I Biznesu – Poland
Stowarzyszenie Willa Decjusza – Poland
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia – Poland
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Poland
Fundacja Autonomia – Poland
Stowarzyszenie Klon/Jawor – Poland
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza – Poland
Fundacja Ari Ari – Poland
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Poland
Instytut Prawa i Społeczeństwa – Poland
Fundacja Partners Polska – Poland
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Poland
Grupy Zagranica – Poland
The Unit for Social Innovation & Research Shipyard – Poland
INPRIS – Institute for Law and Society – Poland
National Federation of Polish NGOs – Poland
Centre for International Relations (CIR) – Poland
Citizens Network Watchdog Poland – Poland
Institute of Public Affairs – Poland
Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic – Poland
Stefan Batory Foundation Poland
Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Poland
Inițiativa România – Romania
NGOs Federation for Children Romania – Romania
RISE Romania – Romania
Resource Center for Public Participation – CeRe (Romania) – Romania
FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) – Romania
Gabriela Tudor Foundation – Romania
Mediawise Society Association – Romania
The Civil Society Development Foundation – Romania
Expert Forum – Romania
Center for Independent Journalism – Romania
Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – Romania
Asociatia One World Romania – Romania
Asociatia Militia Spirituala – Romania
ActiveWatch – Romania
CENTRAS – Romania
Asociatia Pro Democratia – Romania
Agenția Impreuna – Romania
Fundatia Estuar – Romania
Dizabnet – Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati – Romania
The Swedish Organisation for Individual Relief – Romania
Alaturi de Voi Romania – Romania
Moscow Helsinki Group – Russia
Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region – Russia
Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm – Russia
Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. – Russia
Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group Russia
Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC Vladivostok, Russia
Pride Kosice – Slovakia
Central European Forum – Slovakia
Human Rights League – Slovakia
Slovak Humanitarian Council – Slovakia
People in Need Slovakia – Slovakia
Via Iuris – Slovakia
Inakosť – Slovakia
Transfuzia – Slovakia
Bi-centrum – Slovakia
EduRoma – Slovakia
Centrum komunitneho organizovania – Centre for Community Organizing – Slovakia
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – Slovenia
Društvo Humanitas
Društvo Odnos – Slovenia
Mirovni inštitut – Slovenia
Kulturno-umetniško društvo Mreža – Slovenia
Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa – Slovenia
Društvo informacijski center Legebitra – Slovenia
TransAkcija – Slovenia
Society for awareness raising and protection – center of antidiscrimination (OVCA) – Slovenia
Društvo za nenasilno komunikacijo – Association for nonviolent communications – Slovenia
Focus, društvo za sonaraven razvoj – Focus, association for sustainable development – Slovenia
Rights International Spain – Spain
Asociación Katío – Spain
Ecologistas en Acción – Spain
AIETI – Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos
APDHE – Spain
ICID – Spain
Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid – Spain
Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid – Spain
Acción Verapaz – Spain
Colectivo Ansur – Spain
Calala Fondo de Mujeres – Spain
Global Witness – Spain
Human Rights House Foundation (HRHF) – Switzerland
ACAT-Schweiz Suisse Svizzera – Switzerland
Pylyp Orlyk Institute of Democracy – Ukraine
La Strada – Ukraine
Kharkiv Human Rights Group – Ukraine
Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy – Ukraine
Kharkiv Regional Foundation “Public Alternative” – Ukraine
Human Rights Information Centre – Ukraine
Kyiv Educational Centre “Prostir Tolerantnosti” – Ukraine
Human Rights Centre “All Rights” – Ukraine
Ternopil Human Rights Group – Ukraine
Vostok SOS – Ukraine
EHA “Green World” – Ukraine
Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr – Ukraine
Helsinski Initiative – XXI – Ukraine
Center for Civil Liberties – Ukraine
Ekolohichna Hrupa Pechenihy – Ukraine
Romano radio Chiriklo – Ukraine

Amnesty International

ILGA – Europe

Civil Liberties Union for Europe (Liberties)

Human Rights Watch

AEDH – Association Europeenne de Droits de l’Homme

FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Light for the World

Funders’ Initiative for Civil Society

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

CONCORD – European Confederation of Relief and development NGOs

Human Rights First

Transgender Europe

Greenpeace Central and Eastern Europe

International Civil Society Centre

Reporters sans Frontières

ENAR – European Network Against Racism

European Volunteer Centre

Civil Society Europe

Oxfam

Civicus

European Center for Not-for-Profit Law (ECNL)

Le Réseau EUROMED DROITSUNITED for Intercultural Action – European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees

Protection International – Belgium

çavaria vzw – Belgium

11.11.11. – Belgium

Artsen zonder Vakantie – Belgium

Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Belgium

Liga voor mensenrechten – Belgium

WWF Belgium – Belgium

ACAT – Belgique/ Belgie/ Belgium

Volonteurope Belgium – Belgium

CROSOL – Croatian Platform for International Citizen Solidarity – Croatia

Centre for Peace Studies from Zagreb – Croatia

GONG – Croatia

Brod Ecological Society – BED – Croatia

Documenta – Center for Dealing with the Past – Croatia

CESI – Center for Education, Counselling and Research – Croatia

Human Rights House Zagreb – Croatia

Rehabilitation center for stress and trauma – Croatia

Civic Committee for Human Rights – Croatia

Adra Česká republika – Czech Republic

Open Society Fund/ Nadace OSF Praha – Czech Republic

The Civil Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti – NROS

Transparency International ČR– Czech Republic

Člověk v tísni – People in Need – Czech Republic

Forum 2000 – The Forum 2000 Foundation – Czech Republic

META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů – Association for opportunities of young migrants – Czech Republic

Most pro o.p.s. – poradna pro cizince – Czech Republic

SIMI – Sdružení pro integraci a migraci – Association for integration and migration- Czech Republic

Glopolis – Glopolis – Czech Republic

Centrum pro integraci cizinců – Centre for Integration of Foreigners – Czech Republic

Diakonie (Českobratrské církve evangelické) – Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) – Czech Republic

Most – Czech Republic

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Consortium of Migrants Assisting Organizations – Czech Republic

DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – Czech Republic

Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Czech Republic

Organizace pro pomoc uprchlíkům – Organization for aid to refugees

Denmark Nyt Europa – Denmark

Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry – Finland

Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council – Finland

ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) – Finland

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry – Finland

Suomen Setlementtiliitto – Finland

Ensi- ja turvakotien liitto – Finland

Suomen Mielenterveysseura ry – Finland

Ihmisoikeusliitto ry – Finnish League for Human Rights – Finland

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry – The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys – Finland

Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry – Finland

Suomen somalialaisten liitto – Finland

Seta LGBTIQ Rights in Finland – Finland

Trasek ry – Finland

Ligue des droits de l’Homme (LDH)

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) – Germany

Hirschfeld-Eddy-Stiftung (HES) – Germany

ADRA Deutschland e.V – Germany

BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – Germany

Forum Menschenrechte – Germany

VENRO – Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. – Germany

Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) – Germany

Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – Germany

ACAT-Deutschland e.V. – Germany

Missionsärztliches Institut Würzburg – Germany

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. – Germany

Deutsche Kommission Justitia et Pax – Germany

Germanwatch e.V. – Germany

Welthaus Bielefeld e.V. – Germany

Civil Liberties Union for Europe e.V.” – Germany

Weltveränderer e.V.- Germany

CILD – Italian Civil Liberties Advocacy Coalition – Italy

Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Italy

Antigone – Italy

LIDU – Lega Italiana dei diritti dell’Uomo

Front Line Defenders – Ireland

Irish Nurses and Midwives organisation – Ireland

Christian Aid Ireland – Ireland

Transgender Equality Network Ireland – Ireland

The Irish Council for Civil Liberties (ICCL) – Ireland

Latvian Platform for Development Cooperation – Latvia

Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health – Latvia

ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) – Luxembourg

Passerell – Luxembourg

ACAT Luxemburg – Luxembourg

Reech eng Hand – Luxembourg

Caritas Luxembourg – Luxembourg

David Barkin – Profesor de Economía Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco,Mexico

Aidsfonds – Netherlands

Amsterdamse Diakonie – Netherlands

Article 19 – Netherlands

ASKV – Steunpunt Vluchtelingen – Netherlands

Blikopeners – Netherlands

Clara Wichmannfonds – Netherlands

Dance4Life – Netherlands

Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) – Netherlands

Free Press Unlimited – Netherlands

Humanistisch Verbond – Netherlands

Humanity House – Netherlands

IMMO – instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek – Netherlands

INLIA – International Network of Local Initiatives with Asylumseekers – Netherlands

Justice and Peace Netherlands – Netherlands

KOMPASS – Netherlands

La Strada – Netherlands

Libereco – Partnership for Human Rights – Netherlands

Milieudefensie – Netherlands

Movies that Matter – Netherlands

Netherlands Helsinki Committee – Netherlands

Foundation Max van der Stoel – Netherlands

NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – Netherlands

Partizan Publik – Netherlands

Pax – Netherlands

Power of Art House – Netherlands

Privacy First – Netherlands

Prospector – Netherlands

Stichting LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – Netherlands

Stichting Vluchteling – Netherlands

Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF – Netherlands

The Amsterdam Gay Pride – Netherlands

The Hague Peace Projects – Netherlands

Transnational Institute (TNI) – Netherlands

VLot – fonds voor vluchtelingen – Netherlands

VluchtelingenWerk NL – Netherlands

The Norwegian Helsinki Committee – Norway

Fundacja im. Stefana Batorego – Poland

Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Poland

Projekt: Polska – Poland

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Poland

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Poland

Instytut Spraw Publicznych – Poland

Fundacja ePaństwo – Poland

Panoptykon – Poland

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Poland

Fundacja Pole Dialogu – Poland

Polski Instytut Praw Człowieka I Biznesu – Poland

Stowarzyszenie Willa Decjusza – Poland

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia – Poland

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Poland

Fundacja Autonomia – Poland

Stowarzyszenie Klon/Jawor – Poland

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza – Poland

Fundacja Ari Ari – Poland

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Poland

Instytut Prawa i Społeczeństwa – Poland

Fundacja Partners Polska – Poland

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Poland

Grupy Zagranica – Poland

The Unit for Social Innovation & Research Shipyard – Poland

INPRIS – Institute for Law and Society – Poland

National Federation of Polish NGOs – Poland

Centre for International Relations (CIR) – Poland

Citizens Network Watchdog Poland – Poland

Institute of Public Affairs – Poland

Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic – Poland

Stefan Batory Foundation Poland

Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Poland

Inițiativa România – Romania

NGOs Federation for Children Romania – Romania

RISE Romania – Romania

Resource Center for Public Participation – CeRe (Romania) – Romania

FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) – Romania

Gabriela Tudor Foundation – Romania

Mediawise Society Association – Romania

The Civil Society Development Foundation – Romania

Expert Forum – Romania

Center for Independent Journalism – Romania

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – Romania

Asociatia One World Romania – Romania

Asociatia Militia Spirituala – Romania

ActiveWatch – Romania

CENTRAS – Romania

Asociatia Pro Democratia – Romania

Agenția Impreuna – Romania

Fundatia Estuar – Romania

Dizabnet – Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati – Romania

The Swedish Organisation for Individual Relief – Romania

Alaturi de Voi Romania – Romania

Moscow Helsinki Group – Russia

Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region – Russia

Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm – Russia

Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. – Russia

Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group Russia

Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC Vladivostok, Russia

Pride Kosice – Slovakia

Central European Forum – Slovakia

Human Rights League – Slovakia

Slovak Humanitarian Council – Slovakia

People in Need Slovakia – Slovakia

Via Iuris – Slovakia

Inakosť – Slovakia

Transfuzia – Slovakia

Bi-centrum – Slovakia

EduRoma – Slovakia

Centrum komunitneho organizovania – Centre for Community Organizing – Slovakia

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – Slovenia

Društvo Humanitas – Slovenia

Društvo Odnos – Slovenia

Mirovni inštitut – Slovenia

Kulturno-umetniško društvo Mreža – Slovenia

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa – Slovenia

Društvo informacijski center Legebitra – Slovenia

TransAkcija – Slovenia

Society for awareness raising and protection – center of antidiscrimination (OVCA) – Slovenia

Društvo za nenasilno komunikacijo – Association for nonviolent communications – Slovenia

Focus, društvo za sonaraven razvoj – Focus, association for sustainable development – Slovenia

Rights International Spain – Spain

Asociación Katío – Spain

Ecologistas en Acción – Spain

AIETI – Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos

APDHE – Spain

ICID – Spain

Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid – Spain

Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid – Spain

Acción Verapaz – Spain

Colectivo Ansur – Spain

Calala Fondo de Mujeres – Spain

Global Witness – Spain

Human Rights House Foundation (HRHF) – Switzerland

ACAT-Schweiz Suisse Svizzera – Switzerland

Pylyp Orlyk Institute of Democracy – Ukraine

La Strada – Ukraine

Kharkiv Human Rights Group – Ukraine

Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy – Ukraine

Kharkiv Regional Foundation “Public Alternative” – Ukraine

Human Rights Information Centre – Ukraine

Kyiv Educational Centre “Prostir Tolerantnosti” – Ukraine

Human Rights Centre “All Rights” – Ukraine

Ternopil Human Rights Group – Ukraine

Vostok SOS – Ukraine

EHA “Green World” – Ukraine

Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr – Ukraine

Helsinski Initiative – XXI – Ukraine

Center for Civil Liberties – Ukraine

Ekolohichna Hrupa Pechenihy – Ukraine

Romano radio Chiriklo – Ukraine

Civil Initiative Center – Ukraine

Centre for Applied Human Rights at the University of York – United Kingdom

The Oakland Institute, United States of America

CIVILIS Derechos Humanos – Venezuela

Acción Solidaria on HIV/aids – Venezuela

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – Venezuela

Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos – Venezuela

Centro Comunitario de Aprendizaje – Venezuela

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – Venezuela

Centro de Justicia y Paz – Venezuela

Civil Initiative Center – Ukraine
Centre for Applied Human Rights at the University of York – United Kingdom
The Oakland Institute, United States of America
CIVILIS Derechos Humanos – Venezuela
Acción Solidaria on HIV/aids – Venezuela
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – Venezuela
Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos – Venezuela
Centro Comunitario de Aprendizaje – Venezuela
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – Venezuela
Centro de Justicia y Paz – Venezuela