Prekomerna potrošnja v razvitem svetu je povod za agresivno širitev območij izkoriščanja in pridobivanja surovin. Vse hujše pomanjkanje naravnih virov ter agresivnejši načini izkoriščanja le-teh ogrožajo lokalne skupnosti po svetu. V povprečju je vsak teden ubit en aktivist, ki se bojuje za okoljsko pravičnost in zaščito človekovih pravic.

Med zgodbami opustošenja okolja, političnega zatiranja in preganjanja aktivistov je mogoče najti nekaj primerov, kjer je zmagala okoljska pravičnost, vendar pa je takšnih le 17 % primerov iz zemljevida.

Zemljevid prikazuje tudi okoljske konflikte v Sloveniji, ki jih ni malo. Poleg najbolj odmevnih (TEŠ 6, JEK in odlagališče RAO, Volovja reber, Lafarge Cement, Mežica), so tu še Cinkarna Celje, hitra cesta skozi Braslovče, Salonit Anhovo, črna odlagališča itn. Praktično v nobenem Slovenskem primeru pa ni zmagala okoljska pravičnost.

Zemljevid bistveno olajša iskanje informacij, povezovanje skupin s podobnimi problemi in povečuje vidnost okoljskih konfliktov. Prav tako se ga lahko uporablja pri poučevanju in zagovorništvu. Cilj je, da bi zemljevid dopolnili še z ostalimi, prav tako konfliktnimi območji in primeri, da bi organizacije in strokovnjaki vnesli čim več informacij iz območij, ki trenutno niso pokrita na zemljevidu.

Opombe:

Projekt EJOLT raziskuje vzroke za naraščajoče okoljske konflikte na različnih ravneh, z namenom ugotavljanja, kako te konflikte preusmeriti v skupne napore za okoljsko trajnost. EJOLT je mednarodni projekt, financiran iz programa FP7, ki vključuje 23 organizacij s celega sveta, vodilni partner pa je Univerza v Barceloni.


Zemljevid: http://ejatlas.org/
Projekt EJOLT: http://www.ejolt.org/

FB: https://www.facebook.com/ejolt
Twitter:
https://twitter.com/EnvJustice