V okviru projekta Ministrstva za infrastrukturo – Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih – smo v konzorciju partnerjev (Focus, RRA Sinergija, IPoP, Cipra Slovenija in Filozofska fakulteta) v poletnih mesecih izvedli 9 regijskih usposabljanj namenjenih koordinatorjem in koordinatoricam aktivnosti trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih, kjer je bilo usposobljenih 290 strokovnih sodelavcev. V aktivnost je vključenih 111 vrtcev in 120 šol, kjer je zajetih več kot 40.000 otrok.

Dvodnevna usposabljanja so vodili multiplikatorji, s katerimi smo izvedli predhodna izobraževanja  člani konzorcija. Regijski multiplikatorji so nato samostojno podajali vsebine koordinatorjem, ki bodo skrbeli za izvajanje aktivnosti Gremo peš! v osnovnih šolah ter Beli zajček v vrtcih.

Koordinatorjem so bile predstavljene teme trajnostnega razvoja, trajnostne mobilnosti, vključevanja trajnostne mobilnosti v učne in vzgojne procese ter igri Gremo peš in Beli zajček. Poudarek je bil na delu v skupinah, praktičnih primerih pedagoških dejavnostih povezanih s trajnostno mobilnostjo ter prenosom izkušnje med vzgojitelji, učitelji, multiplikatorji in člani konzorcija.

Kokoška Rozi in Beli zajček spodbujata trajnostne prihode otrok v šolo in vrtec, v projektu sodelujoči učitelji in vzgojitelji pa bodo otroke in njihove starše aktivirali tudi preko različnih pedagoških aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti. Nekaj izmed idej, ki so se razvile na usposabljanjih so:

Vrtec:

  • Izdelava nahrbtnika Belega zajčka, ki ga otroci ob koncu vikenda ali med tednom odnesejo domov ter skrbijo zanj. Kadarkoli gremo na sprehod, peš v trgovino ali v knjižnico gre zajček z njimi. Otroci nato svojim sošolcem razložijo, kje vse je zajček bil in kako se je premikal.
  • Izdelava maskote Belega zajčka in dramatizacija njegove zgodbe.
  • Obisk lokalne železniške postaje, spoznavanje s sprevodnikom in obnašanjem na železniški postaji. Izdelava makete lokalne železniške postaje ali vlakovnih kompozicij iz odpadnih materialov …

Osnovna šola:

  • Kolesarski izlet za vse družine in učence razreda v bližnji muzej, ogled naravne znamenitosti in delavnica o zamenjavi zračnice na kolesu.
  • Sprehod po šolskih poteh, evidentacija izpostavljenih točk ter izdelava zemljevida šolskih poti.
  • Z učenci pripravimo pismo županu, občinskemu svetu in Svetu za preventivno varnost s pobudami za izboljšanje varnosti v neposredni bližini šole.
  • Štetje prometa in ozaveščanje voznikov o nizki zasedenosti vozil …

 

Zaradi velikega zanimanja, bodo prijave za drugo izvede v januarju 2020, o čemer bodo obveščene vse šole in vrtci. Projektna gradiva so na voljo tukaj.

Pripravila Špela Berlot, Cipra Slovenija