Najbolj prodajani modeli EV v letu 2013 so bile novosti na trgu (Renault Zoe, Mitsubishi Outlander in Volvo V60 Plug-in). Prodaja najbolj prodajanih modelov v letu 2012 (Opel Ampera in Peugeot Citroen iOn / Czero) pa je močno upadla.

Poročilo poudarja pomembnost vzpostavitve novih emisijskih standardov za avtomobile za 2025 in 2030, kar bi zagotovilo nadaljnja vlaganja v tehnologije za vozila z nizkimi emisijami ogljika. Opozarja tudi, da bi predlog nemških proizvajalcev avtomobilov, da se promet vključi v sistem trgovanja z emisijami (ETS), vodil k višjim emisijam v prometu, povečanemu uvozu nafte in manjšemu številu inovacij na področju tehnologij za nizkoogljična vozila. Shema ETS namreč ne bi zahtevala zmanjšanja emisij v prometnem sektorju.

Poročilo kaže, da prodaja električnih avtomobilov v Evropi predstavlja okoli četrtino svetovne prodaje. Prodaja EV je najvišja v Kaliforniji, saj so proizvajalci dolžni dobavljati določeno količino EV. Takšna politika bi bila primerna tudi za EU, saj se je sistem »superkreditov« izkazal kot potuha proizvajalcem za neizboljšanje učinkovitosti konvencionalnih vozil.

Avtomobili so odgovorni za 15 % vseh emisij CO2 v Evropi in so največji vir emisij v prometnem sektorju. Prva obvezna pravila EU o emisijah ogljika od proizvajalcev avtomobilov zahteva, da njihovi avtomobili povprečno izpuščajo največ 130 gramov CO2 na kilometer do leta 2015 in 95 g do leta 2021.