Iz Nairobija se oglaša Barbara Kvac, ki predstavlja NVO v vladni delegaciji Slovenije.

3. oglašanje:

V sredo, 15. novembra se je začel ministrski del zasedanja v Nairobiju.

V nasprotju s pričakovanji je bilo delo ad hoc delovne skupine o nadaljnih zavezah držav aneksa I zaključeno že v torek. Dosežen je bil dogovor o besedilu zaključkov, ki vsebuje navedek o deljeni odgovornosti držav, okvir dela skupine do konca njenega mandata ter precej razdelan program dela za leto 2007. V letu 2007 bo glavna tema pogovorov pogodbenic analiza potencialov za preprečevanje podnebnih sprememb ter okviri, znotraj katerih bodo države aneksa I določale svoje cilje zmanjšanja emisij za naslednje obdobje. Zaprta so bila tudi vprašanja deforestacije, pet letnega programa dela o prilagajanju na podnebne spremembe ter o skladu za prilagajanje.

Ministrski del se je začel z nekaj uvodnimi nagovori, med drugim je udeležence nagovoril tudi generalni sekretar ZN Kofi Anan. Najbolj je odmevala njegova izjava, da opaža »zaskrbljujoče pomanjkanje vodstva« v boju proti podnebnim spremembam.

Uvodnim govorom so sledile izjave misistrov. Izjave posameznih ‘akterjev’ niso bile presenečenje, izmed evropskih držav pa so najbolj odmevale izjave Francije, Nemčije in Velike Britanije. Francija je izjavila, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije za 75 %. Nemčija je poudarila, da potrebujemo ambiciozen režim po letu 2012 ter, da se je potrebno v letu 2007 začeti pogovarjati o ciljih zmanjšanja emisij in pogajanja zaključiti v letu 2009. Obenem so izjavili, da so pripravljeni svoje emisije zmanjšati za 40 % do leta 2020, če sprejme EU cilj 30 % zmanjšanja do 2020. Velika Britanija je potrdila svojo namero, da bo emisije zmanjšala za 60 % do leta 2050.

Med posameznimi izjavami je nekoliko izstopala Belgija. Izjavo v imenu Belgije je namreč podala gospodinja in mati, ki je ob ogledu Al Gorovega filma Neprijetna resnica prvič slišala za problem podnebnih sprememb in postala nadvse zaskrbljena. V izjavi je pozvala svet, da prepreči katastrofalne posledice, ki jih podnebne spremembe lahko prinesejo, in ki jih bodo trpeli predvsem naši otroci.

2. oglašanje:

Začel se je drugi teden pogajanj v Nairobiju. Kljub intenzivnemu delu pogajalcev v prejšnjem tednu zaenkrat ni zaprta še nobena pomembna tema.

Na področju prilagajanja na podnebne spremembe je bilo v prvem tednu doseženih nekaj napredkov. Pogajanja o petletnem programu dela o posledicah, ranljivosti in prilagajanju na podnebne spremembe so kmalu po odprtju teme prešla v zaprte sobe, kjer so v obliki neformalnih posvetov pogajalci pripravljali besedila o aktivnostih in pričakovanih rezultatih delovnega programa. Pričakuje se, da bodo kmalu delo končali ter ga nadaljevali s pogovori o ostalih odprtih vprašanjih na tem področju (opredelitev ekspertne skupine, časovna opredelitev programa).

Napredek je bil dosežen tudi v ad hoc delovni skupini o prihodnjih zavezah držav aneksa I. Trenutno pogajalci delajo z osnutkom besedila za odločitev, pripravljenem s strani predsedujočega delovni skupini. Osnutek vsebuje referenco na delavnico, ki je potekala prvi dan, ter dolgoročno politično vizijo o stabilizaciji koncentracije toplogrednih plinov. Delovni program skupine naj bi vseboval naslednje elemente: analizo potencialov za boj proti podnebnim spremembam, revizijo orodij za implementacijo politik mitigacije ter določitev ciljev (trajanje ciljnega obdobja, cilj zmanjšanja emisij ter razdelitev bremena med pogodbenicami). V naslednjem letu se predvidevata vsaj dve srečanji skupine (z možnostjo treh). Odprto pa je vprašanje oblike dela. V katero smer se bo osnutek razvijal (na boljše ali slabše) bo znano že danes, ko se bodo pogodbenice zopet sestale in bo predsedujoči predstavil rezultate pogovorov, ki jih je imel s posameznimi državami o komentarjih na predlagani osnutek.

Bolj malo pa se je zgodilo na področju člena 9, kjer trenutno potekajo neformalna posvetovanja. Posamezne pogodbenice se o svojem stališču do te točke še niso jasno opredelile, pričakuje pa se, da bo to eno najtežje rešljivih področij. Člen 9 govori o reviziji Kjotskega protokola in je pomemben za nadaljna pogajanja o post 2012 režimu.

Nevladne organizacije so imele tokom tedna dve intervenciji na plenarnem zasedanju. Prva je bila v okviru ad hoc delovne skupine, kjer smo poudarili potrebo po nujnem dogovoru pogodbenic o ambicioznih ciljih zmanjšanja emisij držav članic aneksa I za naslednje obdobje. Poudarili smo, da je potrebno zagotoviti, da med prvim in drugim obdobjem kjotskega protokola ne bo premora ter, da morajo biti pogajanja o drugem obdobju končana leta 2008. Druga intervencija se je nanašala na pogovore v okviru člena 9 Kjotskega protokola, kjer smo pogodbenice pozvali, da se na srečanju prihodnje leto doseže odločitev, ki bo zagotovila, da se pogajanja o prihodnosti zaključijo leta 2008 (COP/MOP4) ter podali pripombo, da bodo za dosego cilja 2 °C emisije morale zmanjšati tudi države, ki niso v aneksu 1.

V nedeljo popoldan smo se nevladne organizacije zbrale na drugem strateškem srečanju, ki je bilo namenjenu analizi trenutnega stanja pogajanj, identifikaciji najbolj problematičnih tem ter strateškemu razmisleku o nadaljevanju našega dela na konferenci. Dogovorili smo se o skupnih sporočilih ter načinu dela v nadaljevanju.

V soboto je potekala tradicionalna’NGO party’. Poleg predstavnikov nevladnih organizacij se je zabave udeležilo tudi precejšnje število delegatov (med njimi tudi predstavniki Slovenije), ki so se jim po nekaj kozarcih lokalnega piva razvezali jeziki. Od neimenovanega predstavnika stare članice EU smo npr. izvedeli, da EU čaka na pogumno novo državo članico EU, ki bo pretrgala boj velikih znotraj EU (Nemčija, Francija, VB) ter podnebnim prizadevanjem EU dala novega zaleta. Nevladniki priporočamo skupen preboj skupine novih držav članic in spodbujamo Slovenijo, da se skupini pridruži.

Na koncu pa še dodatek za tiste, ki pogajanja spremljate s prebiranjem glasila ECO – kot ste bili obveščeni v petek, se nam je na pogajanjih končno pridružil tudi Tusker. Izbranim udeležencem konference je razkril nekaj svojih dogodivščin iz safarija ter nam dovolil, da javno objavimo, kaj si misli o organizatorjih konference, ki so fizično ločili prostore NVO od dogajanja na konferenci.

1. oglašanje

Drugi dan srečanja vlad v Nairobiju je dogajanje v polnem teku. 12. zasedanje pogodbenic Konvencije ZN o spremembi podnebja se je začelo v ponedeljek z uvodno slovesnostjo