Pred desetletjem sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (RED) (2009/28/ES), ki naj bi s ciljem razogljičenja gospodarstva spodbujala uporabo obnovljivih virov energije v prometu, ima še vedno pomanjkljiva trajnostna merila. Posledica je, da je spodbudila uporabo biogoriv iz rastlin, namenjenih za prehrano ali krmo. Problematičen je zlasti biodizel na osnovi rastlinskih olj, predvsem palmovega in repičnega. Ta ‘biogoriva’ ne prispevajo k blaženju podnebnih sprememb, saj neposredno in posredno vodijo v krčenje gozdov in izsuševanje šotišč.

 

V zadnjih desetih letih se je v EU povečala uporaba rastlinskega olja za proizvodnjo energije,  večinoma biodizla. Danes je v rezervoarjih vozil več palmovega in repičnega olja kot na naših krožnikih. V 2018 prenovljena direktiva 2018/2001 (RED ll) predvideva nove ukrepe za postopno opuščanje biogoriv na osnovi hrane in krme v naslednjem desetletju. To bo vplivalo zlasti na biodizel na osnovi palmovega olja, ki zaradi prevelike svetovne porabe predstavlja veliko tveganje za krčenje gozdov. A tudi nova direktiva je pomanjkljiva in še vedno dopušča proizvodnjo biogoriv iz poljščin, namenjenih za hrano in krmo. Kljub spremembi direktive sta bili v letu 2019 proizvodnja in poraba biodizla iz rastlinskega olja ves čas visoki, predvsem pri biodizlu iz palmovega olja. Prav tako se kažejo trendi večanja proizvodnje in porabe biodizla iz sojinega olja in rabljenega olja za kuhanje.

 

zdravilo slabše kot bozenZadnja raziskava za EUki proučuje vpliv biogoriv, ki se uporabljajo v Evropi, kaže, da imajo biodizli proizvedeni na osnovi deviškega rastlinskega olja v povprečju več emisij toplogrednih plinov kot fosilni dizli, če se upoštevajo predvidene emisije ILUC (posredna raba zemljišč). To še posebej velja za palmovo olje (trikrat več emisij od fosilnih dizlov) in sojo (dvakrat več kot fosilni dizel). Biodizel na osnovi poljščin, namenjenih hrani in krmi v povprečju ustvarja vsaj 80 % več emisij toplogrednih plinov kot fosilni dizel.

 

 

 

 

 

 

Celotno poročilo organizacije Transport & Environment si lahko preberete tukaj.