NOVI KONCEPTI ZA PRAVIČNE TRANZICIJE:
K DOBREMU ŽIVLJENJU ZNOTRAJ PLANETARNIH OMEJITEV

Lokacija: Fakulteta za družbene vede
Od ponedeljka 27.6 do petka 1.7. 

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah in metodah za pravične in vključujoče tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Neizogibne tranzicije bomo izpostavili na področjih: država in demokracija, energija in promet, trajnostna produkcija in potrošnja oz. odrast ter položaj globalnega juga.

Natančen program z opisom vseh predavanj in aktivnosti najdete na povezavi: https://www.politicalecology-ljubljana.si/program-2/

S poletno šolo se vrača tudi nov nabor vrhunskih mednarodnih teoretikov in teoretičark, strokovnjakov in strokovnjakinj na raznovrstnih področjih politične ekologije:

  • teoretičarka zelene države prof. Robyn Eckersley,
  • urbani kritični politični ekolog prof. Erik Swyngedouw,
  • profesor geografije in strokovnjak na področju energetskih tranzicij prof. Patrick Devine-Wright,
  • profesor mednarodnih odnosov, ki se posveča politični ekonomiji energetskih tranzicij, prof. Peter Newell,
  • socio-ekološka filozofinja in raziskovalka odrasti dr. Barbara Muraca,
  • raziskovalec s področij postestraktivizma, postrazvoja in ontološkega dizajna dr. Arturo Escobar,
  • raziskovalka s področja kritične krožne ekonomije dr. Kersty Hobson,
  • ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist dr. Matthias Schmelzer,
  • profesorica politik urbanega transporta in participacije državljanov prof. Crystal Legacy,
  • svetovalka za gospodarsko politiko s Kube dr. Gladys Hernández.