Peto poročilo o oceni stanja (AR5) bo v primerjavi s četrtim, ki je bilo objavljeno leta 2007, izkoristilo prednosti bolj naprednih načinov modeliranja in še večjega razumevanja podnebne znanosti. Vsa poročila IPCC nastajajo na podlagi najnovejših znanstvenih dognanj s področja podnebnih sprememb, ki jih ocenjuje in vrednoti skupina znanstvenikov. V delih bodo v prihajajočem letu objavljena po eno poročilo vsake od delovnih skupin IPCC, ki bodo tako pokrivala podnebno znanost (september 2013), vplive (marec 2014) ter blaženje podnebnih sprememb (april 2014). Tem poročilom bo konec oktobra 2014 sledilo še zbirno poročilo.

Konec septembra bo IPCC objavil obsežno gradivo o podnebni znanosti – t.j. poročilo Delovne skupine I za fizikalne znanstvene osnove oz. prvi del AR5. Na podlagi našega razumevanja trenutne recenzirane znanstvene literature in nedavnega medijskega poročanja, bo eno od ključnih ugotovitev poročila, da smo zdaj bolj kot kadarkoli prej gotovi, da podnebne spremembe povzročamo ljudje. Ne glede na to, kakšne smešne argumente ali teorije zarote bodo uporabili ‘podnebni zanikovalci’ in industrija fosilnih virov za ustvarjanje dvoma o korektnosti poročila, AR5 zapira vrata zgrešeni razpravi o tem, ali res spreminjamo podnebje ali ne.

Pred objavo vsakega od poročil delovnih skupin se bodo predstavniki vlad besedo za besedo pogajali o Povzetku za odločevalce (Summary for Policy Makers). To pomeni, da se bo vsaka nacionalna vlada strinjala s tem, da je vse, kar je zapisano v poročilu, točno. Po objavi poročila o znanosti v septembru moramo zato izvoljene voditelje opomniti, da so se strinjali, da se podnebne spremembe pospešujejo hitreje kot kadarkoli prej, da jih povzročamo ljudje ter da je čas za ukrepanje. Med svetovnimi voditelji bi težko našli takega, ki ni opazil dramatičnih in dragih posledic podnebnih sprememb, ki smo jim bili priča v zadnjih letih. Podnebne spremembe so več plasten problem, kar bo pokazalo tudi več kot 2000 strani dolgo poročilo AR5. Vendar je največja ovira pri naslavljanju problema očitno politična – rešitve namreč že imamo na dlani.

Polovico ogljičnega proračuna, ki bi omogočil, da segrevanje omejimo pod 2 °C, kot so se leta 2010 v Cancunu dogovorile vlade, smo do danes že porabili. Zato je nujno potrebno takojšnje ukrepanje. Čez leto dni se bodo svetovni voditelji z namenom, da naslovijo “…grožnjo razvoju, stabilnosti držav in gospodarstva, ter zdravju planeta”, srečali na vrhu, ki ga bo gostil generalni sekretar ZN Ban Ki Moon. Do takrat bodo objavljeni tudi vsi rezultati IPCC-jevega AR5. In ti rezultati bodo jasni. Voditelji EU morajo upoštevati znanost in še pred tem srečanjem zagotoviti, da bo EU prispevala zadosten in pravičen delež zmanjšanja emisij ter finančne podpore za ukrepanje v državah v razvoju!

Več o pričakovanem poročilu tukaj.