Direktiva bo odprla možnost za financiranje energetskih prihrankov, pomagala ponudnikom energetskih storitev, da spremenijo svoje poslovne modele, ter utrla pot za popolno obnovo postaranega evropskega stanovanjskega fonda. Vendar bodo za uresničitev teh ciljev morale države članice resno pristopiti k ambicioznemu prenosu direktive v nacionalno zakonodajo.

Kljub napredku, ki bo plod direktive, strokovnjaki ocenjujejo, da bo zagotovila zgolj 15 % energetskih prihrankov do leta 2020, kar je manj kot predvideva 20 % nezavezujoči cilj na ravni EU. Da bi resnično izkoristili potencial direktive za odprtje trga, podjetja in investitorji potrebujejo dolgoročno zagotovilo zavezujočega cilja za energetske prihranke.

Društvo Focus se zavzema za zakonsko zavezujoče cilje na ravni EU – tako za leto 2020 kot za leto 2030 – skupaj z ambicioznimi zavezujočimi cilji za obnovljive vire energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Če se EU zaveže k vsem trem ciljem, bo zagotovila nadaljnjo nacionalno podporo javnim politikam, ki lahko odklenejo pravi potencial za energetske prihranke na ravni EU.