PIC – pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Focus in Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, vabimo vse, ki se ukvarjajo s podnebnim upravljanjem ali jih to zanima, na posvet »Kako do dobrega podnebnega upravljanja in podnebnega zakona?«. Dogodek bo potekal v sredo, 8. decembra 2021, od 14. do 16.30. ure prek spletne aplikacije Zoom.

Za učinkovito blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je potrebna ne samo dobra podnebna politika, temveč tudi njeno učinkovito izvajanje. Kot ugotavljata tako Podnebno ogledalo kot tudi Dolgoročna podnebna strategija Slovenije, podobne pa so tudi ugotovitve novembrskih posvetov, v Sloveniji nimamo vzpostavljene dobre organizacijske in kadrovske strukture, ki bi izvajanje podnebne politike podpirala. Podnebna politika zaradi pomembnosti terja tudi pravno zavezujočo ureditev doseganja podnebnih ciljev, vendar se zakon že deset let izmika sprejemu.

O podnebnem upravljanju bomo razpravljali v širšem krogu strokovnjakov –  o vrzelih, potrebah in rešitvah. Naša želja je, da bi posvet pokazal realne usmeritve za takojšnje konkretne korake za boljše izvajanje podnebne politike v Sloveniji. Te bomo tudi zbrali v priporočila za odločevalce.

Obvezna prijava TUKAJ.

Dodatne informacije: [email protected] ali [email protected].