OŠ Poljane, 6.4.2017, 17:00 – 19:00, Učilnica 14, geografija

Poljane so prav posebno območje v Ljubljani. Imajo odlično lokacijo v centru mesta, kjer je gostota izobraževalnih ustanov zelo visoka, a hkrati še niso bile deležne celostne prostorske in prometne prenove. Nevladne organizacije v okviru projekta Trajnostna mobilnost v šoli na OŠ Poljane izvajamo pilotni projekt ureditve prometa v okolici šol ter oblikujemo priporočila za trajnostno prometno ureditev izbranega šolskega okoliša.

Namen delavnice je povezati vse ključne akterje pri urejanju prometa na območju šolskega okoliša OŠ Poljane, dobiti pregled nad stališči različnih skupin, pri čemer nas še posebej zanimajo stališča vodstev izobraževalnih ustanov (OŠ, SŠ, vrtci, dijaški domovi, študentski domovi), civilnih iniciativ in organizacij, MOL, četrtne skupnosti, staršev in lokalnega prebivalstva glede prometnih ureditev ter poiskati rešitve.

Predhodno smo identificirali najbolj problematične lokacije na območju šolskega okoliša OŠ Poljane, na delavnici pa bi si želeli skupaj z vami poiskati tudi rešitve zanje in morda že nanizati seznam možnih ukrepov. Cilj je doseči (vsaj delni) konsenz glede trajnostne prometne ureditve Poljan oz. najbolj problematičnih točk z vidika pešcev in kolesarjev ter tistih, ki jih v šolo vozijo starši.

Vozni red:
17:00 – pozdrav ravnatelja OŠ Poljane
17:10 – uvod, analiza šolskega okoliša
17:40 – delavnica 1. del: persone
18:00 – razprava
18:30 – delavnica 2. del: problemi in rešitve
18:50 – razprava in zaključek

Več informacij in prijave: [email protected], 059 071327.
Vljudno vabljeni!