Lokalna energetska agencija Gorenjske, Focus, društvo za sonaraven razvoj ter Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost vas vabimo na delavnico

Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

ki bo potekala v torek, 20. 6. 2023, med 9. in 13. uro v prostorih Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj, ki dogodek tudi gosti.

Namen delavnice je spodbuditi aktivno sodelovanje deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (LEK).

Na delavnici boste seznanjeni z analizo trenutnega stanja LEK, izsledki strokovne delovne skupine za njihovo nadgradnjo in predlogi za izboljšanje ter z izkušnjami z vključevanjem deležnikov v lokalno energetsko načrtovanje. To bo podlaga za razpravo o predlaganih spremembah metodologije priprave LEK, o pridobivanju podatkov, uporabnosti novih orodij za načrtovanje ter priporočilih za nadaljnje izboljšave. Trajnostne rešitve, predvidene v LEK, zahtevajo namreč širše strinjanje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah. Govora bo tudi o lokalnih dobrih praksah (prenova stanovanjske soseske Planina v Kranju, Gorenjski sistem izposoje  koles).

UraTemaGovorec
8:45 Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev 
9:00Predstavitev delavnice in poteka delaMatjaž Grmek, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:10

 

LEK v kontekstu energetskih politik

 

Tina Žumer, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
9:30Zahteve za izdelovalce LEK (priročnik)Dalibor Šoštarič, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
9:45Pregled stanja LEK, ugotovitve analizemag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
10:00Razpravaudeleženci
10:45Odmor za kavo
11:00Izkušnje iz lokalnega energetskega načrtovanja in priprave LEKJure Eržen, Lokalna energetska agencija Gorenjske
11:20LEK-i in občinski prostorski načrti (umeščanje v prostor)Natalija Fon Boštjančič, Ministrstvo za naravne vire in prostor
11:40Predlogi prenove LEKmag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
12:00Razpravaudeleženci
13:00Zaključek delavnice 

 

 

 

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
Dodatne informacije: [email protected], 059 071 327