Občina Hrastnik, Focus, društvo za sonaraven razvoj ter Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost

vas vabimo na delavnico

Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

ki bo potekala v sredo, 7. 6. 2023, med 9. in 13. uro v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta 2, 1431 Dol pri Hrastniku.

Namen delavnice je spodbuditi aktivno sodelovanje deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (LEK).

Na delavnici boste seznanjeni z analizo trenutnega stanja LEK, izsledki strokovne delovne skupine za njihovo nadgradnjo in predlogi za izboljšanje ter z izkušnjami z vključevanjem deležnikov v lokalno energetsko načrtovanje. To bo podlaga za razpravo o predlaganih spremembah metodologije priprave LEK, o pridobivanju podatkov, uporabnosti novih orodij za načrtovanje ter priporočilih za nadaljnje izboljšave. Trajnostne rešitve, predvidene v LEK, zahtevajo namreč širše strinjanje vseh deležnikov, saj lahko le na ta način dosežemo zvišanje kakovosti LEK in sprejemljivosti predlaganih ukrepov URE in OVE v občinah. Govora bo tudi o lokalnih dobrih praksah (energetska zadruga Zeleni Hrastnik, sončna elektrarna Prapretno).

Vljudno vabljeni. Obvezne prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. 6. preko obrazca.

Ura Tema Govorec
8:45 Kava za dobrodošlico in registracija udeležencev  
9:00 Predstavitev delavnice in poteka dela Matjaž Grmek, Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:10

 

LEK v kontekstu energetskih politik

 

predstavnik Ministrstva za okolje, podnebje in energijo
9:30 Zahteve za izdelovalce LEK (priročnik) Dalibor Šoštarič, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
9:45 Pregled stanja LEK, ugotovitve analize mag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
10:00 Razprava udeleženci
10:45 Odmor za kavo
11:00 Izkušnje iz lokalnega energetskega načrtovanja in priprave LEK Boštjan Krajnc, Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – KSSENA
11:20 LEK-i in občinski prostorski načrti (umeščanje v prostor) mag. Ines Lupše, Ministrstvo za naravne vire in prostor
11:40 Predlogi prenove LEK mag. Jure Čižman, Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
12:00 Razprava udeleženci
13:00 Zaključek delavnice  

 

Dodatne informacije: [email protected], 059 071 327

Delavnica je organizirana v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.