Izšel je drugi novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri.

Tokat se tematsko osredotočamo na razvoj podeželjaMočno sta nas pri tem navdahnili dve dobri praksi, ki smo ju spoznali na junijski strokovni ekskurziji v Posočje. Vabljeni k branju reportaže s tega prijetnega in poučnega dogodka.

V nadaljevanju predstavljamo uspešne primere povečevanja dodane vrednosti značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov – kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilnih dejavnosti, gozda, stavb, zavarovanih območij narave, obnovljivih virov energije ter lokalnih tradicij in običajevki prinašajo koristi celotni lokalni in širši skupnosti.

Ob robu dobrim praksam pišemo o lokalnih in regionalnih blagovnih znamkah kot orodju za spodbujanje inovativnosti, kakovosti in podjetnosti ter o skupnostnih obratih za predelavo pridelkov majhnih pridelovalcev.

Predstavljamo predlog novega proračuna EU za obdobje 2020–2027, v napovedniku pa že obveščamo o septembrski strokovni ekskurziji (ogled skupnostno financirane sončne elektrarne) in o 3. nacionalni konferenci Dovolj za vse.

Prijetno branje in uspešne skupnostne projekte vam želimo.

 

——

Novičnike bomo do konca leta pripravljali v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajata Umanotera in društvo Focus.

——