Neodvisni svetovalci so izdali študijo »Vloga zemeljskega plina in biometana v prometnem sektorju«, ki analizira uporabo zemeljskega plina v prometu.

Študija ugotavlja, da je povečana uporaba plina v cestnem prometu v veliki meri neučinkovita pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ali onesnaženega zraka. Takojšnje koristi so majhne ali jih sploh ni; medtem ko so okoljski stroški, družbeni stroški in stroški prevoznikov negativni za skoraj vse kategorije vozil. Razširitev uporabe naravnega plina v vozilih je tudi v nasprotju s prizadevanji EU za zmanjšanje uvoza plina in energetske odvisnosti.

Zamenjava fosilnih goriv z zemeljskim plinom je v brezogljičnem prometnem sektorju na srednji in na dolgi rok nepomembno. Čeprav bi trajnostni biometan lahko prispeval k zmanjšanju toplogrednih plinov, ne more biti proizveden v zadostni količini in bi bil zelo drag.

Zemeljski plin ni “premostitveno gorivo”, kot se oglašuje, vendar draga slepa ulica na poti do dekarbonizacije prometa. Podobno kot biogorivo in dizel, potrebuje znatno pomoč (vključno subvencije ali davčne olajšave), da preživi. Dokazi kažejo, da taka podpora ni utemeljena in jo je bolje porabiti za dolgoročne rešitve: učinkovito rabo goriva, javni in ostali skupinski prevoz ter električni pogon iz obnovljivih virov.

Več:

Sporočilo za javnost organizacije T&E
Briefing T&E
Študija

 

Za več informacij se lahko obrnete na:

Carlos Calvo Ambel
Transport and Energy Analyst
T +32 (0)2 851 02 13
M +32 (0)48 869 42 81
[email protected]
transportenvironment.org