Vetrne elektrarne so med najhitreje rastočimi način izkoriščanja obnovljivih virov v svetu, vendar za umeščanje vetrnic v prostor nujen strateški pristop, saj lahko ob nepremišljenem umeščanju pride do velike in nepotrebne škode za redke in ogrožene vrste ptic.

Rezultati študije so pokazali, da je v Sloveniji več kot 70 % ozemlja, ki ne sodi v nobeno od kategorij občutljivosti za ptice, močno občutljivih območij je 15,1 %, zmerno občutljivih pa še nadaljnjih 14,7 % ozemlja. Študija tako dokazuje, da je gradnja vetrnih elektrarn možna tudi brez ogrožanja ptic.