Uredba, ki se začne uporabljati danes, nadomešča do sedaj veljaven Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni porabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil ter prinaša bolj jasna navodila o načinu podajanja informacij potrošnikom. Njen namen je ozaveščati potrošnike, da sta pri nakupu vozila pomembna tudi poraba goriva in emisije CO2.

Uredba naslavlja pomanjkljivosti pravilnika, saj določa, da mora vso promocijsko gradivo za nova vozila vsebovati jasno vidne informacije o izpustih CO2 in porabi goriva (vsaj 10 % oglasnega prostora), za kršitelje pa predvideva visoke kazni od 1.200 do 40.000 EUR. Poleg tega določa tudi enotno oznako o porabi goriv za posamezne modele avtomobilov, dobro viden plakat ali zaslon o teh informacijah v prodajalnah ter pripravo enotnega priročnika o varčni porabi goriva in emisijah CO2. Potrošnikom bo tako omogočen dostop do pomembnih informacij, ki so bile do sedaj pri nakupu avtomobilov pogosto potisnjene v ozadje.

Nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajal tržni inšpektorat. Prodajalci vozil so nejasna določila do sedaj veljavnega pravilnika izkoriščali kot opravičilo za skrivanje informacij o porabi goriv in izpustih CO2 v malem tisku, na kar se zaradi jasnih pravil po novem ne bodo mogli več izgovarjati in tako omejevati pravice potrošnika do informiranosti.

Izvajanje uredbe v oglasih in avtosalonih bomo v društvu Focus dosledno spremljali ter morebitne kršitve zakonodaje posredovali tržnemu inšpektoratu.. K temu pozivamo tudi vse potrošnike, saj je pomembno, da so kupci avtomobilov dobro informirani o vplivu avtomobilov na okolje, če želimo povečati zavest pri potrošnikih in omejiti izpust CO2 v okolje. Neupoštevanje uredbe lahko prijavite na spletnih straneh Tržnega inšpektorata RS.

Uveljavitev uredbe je rezultat našega dvoletnega prizadevanja za učinkovit prenos evropske zakonodaje v naš pravni red, saj smo že s kampanjo Oglašuj CO2 smo opozarjali, da je zaradi neopaznih informacij o izpustih in porabi goriv v avtomobilskih oglasih velika večina le-teh neskladnih z evropsko zakonodajo. Potrošnikom nova uredba zagotavlja boljšo informiranost o porabi goriva in izpustih CO2 za določeno znamko in model avtomobila, zato v Focusu verjamemo, da se bo z njeno uporabo povečalo zavedanje morebitnih kupcev o vplivih njihovega bodočega jeklenega konjička na podnebne spremembe.

Z vsakim našim nakupom posredno ali neposredno vplivamo na okolje, zato je prav, da kot potrošniki vemo, kolikšen je ogljični odtis posameznega avtomobila. Pravilna informiranost namreč spodbuja prevzemanje odgovornosti in vplivanja posameznika na podnebne spremembe, konec koncev pa vpliva tudi na višino davka, ki ga bomo plačali ob nakupu.

[1] Uredba je na voljo tukaj.