Po poročanju portala Necenzurirano podjetje Ascent Resoruces nadaljuje s svojo prakso groženj in pritiskov na Slovenijo. Te podjetje izvaja, odkar je Agencija RS za okolje podala strokovno oceno, da je pred pričetkom spornega hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga, v Petišovcih potrebno preveriti njegove vplive na okolje. Da je bila odločitev agencije pravilna, sta kasneje potrdila tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Upravno sodišče. Zato je odločitev vlade, da se v tajnosti pogaja s podjetjem o morebitni poravnavi, nezaslišana in škodljiva za Slovenijo. Skupaj z Umanotero smo danes Vlado RS pozvali, naj brani zakonodajno avtonomijo Slovenije in se ne ukloni pritiskom ter podjetju sporoči, da poravnava ne pride v poštev in nemudoma prekine tajna pogajanja.

Andrej Gnezda, Umanotera: »Vlada s pogajanji o poravnavi ostalim investitorjem sporoča, da je (ne)izvajanje okoljske zakonodaje v Sloveniji lahko predmet pogajanj in pritiskov. Državno odvetništvo in najeta odvetniška pisarna sta podali mnenje, da so možnosti Ascenta za uspeh na arbitražnem sodišču slabe. Zakaj se potem vlada pogaja o poravnavi v višini 20 milijonov evrov?«

Razlog, da lahko Ascent Resoruces zaradi legitimne zahteve, da se pred frackingom preveri vsaj vplive na okolje, grozi s tako absurdnimi tožbami na arbitražnih tribunalih, leži v pristopu Slovenije k Pogodbi o energetski listini (ECT). Slednja je bila oblikovana v devetdesetih z namenom varovanja naložb v energetskem sektorju in tujim vlagateljem daje široka pooblastila, da lahko ti tožijo države zaradi njenih politik ali ukrepov, ki naj bi škodovali njihovim naložbam. Vlagatelji tako lahko s pomočjo ECT izsiljujejo vlade, da ustrežejo njihovim zahtevam, vlade pa so z ECT izgubile avtonomijo nad izvajanjem lastne zakonodaje, kar kaže tudi primer frackinga v Petišovcih.

Lidija Živčič, Focus: »Ko je bila leta 1994 podpisana Pogodba o energetski listini, je bilo skoraj nemogoče napovedati velike stroške, ki jih bo prinesla svojim podpisnicam. Slovenija in EU imata zdaj priložnost ustaviti uničujoče posledice ECT s skupnim umikom iz nje.«

ECT danes ne služi več svojem prvotnemu namenu in z varovanjem naložb v fosilne vire energije postaja vse večja ovira za prehod v podnebno nevtralno družbo. Zato so v teku pogajanja o »modernizaciji« pogodbe, a so ta vnaprej obsojena na neuspeh zaradi različnih stališč podpisnic. V vseevropski peticiji, ki jo podpirata tudi Umanotera in Focus, je bilo v dveh tednih zbranih več kot  milijon podpisov, kar priča, da civilna družba odločno zahteva ukrepanje vlad in Evropske komisije ter izstop iz ECT.

Andrej Gnezda, Umanotera: »Čas za odhod iz ECT je zdaj. Izstop je enostaven, saj lahko vsaka država kadar koli po petih letih članstva zapusti ECT s pisnim obvestilom. Italija je to že storila leta 2016, najboljša rešitev pa bi bila, če bi se za izstop dogovorile vse članice EU. Vlado RS zato pozivamo, naj Slovenija nemudoma izstopi iz ECT in se zavzame za to, da iz nje izstopi tudi EU ter se zaustavi širitev ECT v ostale države.«

Poziv Vladi RS, naj brani zakonodajno avtonomijo Slovenije


Kontakt za medije: Andrej Gnezda, [email protected], 040 360 890.

 

Izstopite iz Pogodbe o energetski listini!