To je hud udarec za OVE. Slovenija bo tako ena izmed redkih držav EU, ki ne bo podpirala razvoja čiste, trajnostne in obnovljive energije, ki bi med drugim omogočal zaposlitev visoko kvalificirane delovne sile z visoko dodano vrednostjo. Čudi nas tudi dejstvo, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor novice oz. obvestila o napovedani spremembi sploh ni objavilo na svoji spletni strani, kar se nam zdi skrajno problematično.

Ne glede na določbo 534. člena Energetskega zakona (EZ-1), ki Vlado Republike Slovenije zavezuje k pripravi načrta za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov, se na področju ekološkega pridobivanja energije v bodoče ne bo dogajalo nič. Še več, vlada Republike Slovenije s spornim spreminjanjem zakonodaje onemogoča že obstoječe proizvodne zmogljivosti okolju prijaznih energetskih virov. Tako je z nedavno Uredbo o dopolnilnih dejavnostih kmetom prepovedala proizvodnjo električne energije iz vseh obnovljivih virov (razen gnoja, gnojnice in rastlinskega substrata) kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Prav tako so javnosti znani primeri posameznikov, ki so investirali v obnovljive vire energije in se zaradi prejemanja podpor tako proizvedene električne energije ne morejo upokojiti oziroma morajo celo vračati pokojnino. Pri tem vseskozi opozarjamo, da pri lastništvu sončne elektrarne ne gre za nikakršno opravljanje dejavnosti, ampak kvečjemu za naložbo, kot so depoziti, delnice, obveznice, slednji pa z vidika prejemanja pokojnine niso sporni.

V okviru prizadevanj za zmanjšanje onesnaževanja v energetiki, se je Slovenija v okviru EU zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25 % energije iz obnovljivih virov. Trenutni delež je približno 20 %. Evropski voditelji se bodo kmalu dogovorili tudi za cilj za leto 2030. Glede na javno dostopne dokumente bo Evropski cilj za Slovenijo pomenil med 30 in 33 % obnovljivih virov do leta 2030[i]. Slovenija lahko ta cilj doseže samo z vztrajnim povečevanjem deleža proizvodnje obnovljive energije iz vseh virov. Zakaj vlada v odhajanju nastopa tako očitno proti obnovljivim virom, medtem ko gre skrajno problematični projekt TEŠ 6, ki bo prideloval izgubo, nemoteno naprej ter se že pripravlja teren za izgradnjo dodatne jedrske elektrarne NEK II[ii], ki je ne potrebujemo in bi bila vredna nekaj milijard evrov?

Slovenija ravno sedaj na omrežje priklaplja 1,4 milijarde evrov težak projekt TEŠ 6, ki bo, v nasprotju s cilji Evropske unije, v svojem delovanju pokuril milijone ton premoga in bo glede na srednjeročne napovedi cen energije garantirano ustvarjal izgube, da o katastrofalnih posledicah za okolje sploh ne govorimo. Svečane javne otvoritve ni pričakovati, saj je javno mnenje o umazanih virih energije dobro znano.

91 % Slovenk in Slovencev od nove vlade pričakuje nova vlaganja v obnovljive vire energije in ustvarjanje novih delovnih mest[iii]. Čas je, da nova vlada pod vodstvom Mira Cerarja ustavi napad na obnovljive vire energije in obrne trend energetske politike v smer rasti sektorja obnovljivih virov energije in tako spodbudi ustvarjanje novih delovnih mest, ob hkratnem zniževanju negativnih učinkov na okolje.

Glede na zaveze Stranke Mira Cerarja trajnostnemu razvoju in obnovljivim virom energije, spodaj navedeni od Mira Cerarja pričakujemo ukrepe za zaščito nadaljnje rasti vseh obnovljivih virov in vzpostavitev dialoga, s pomočjo katerega bomo skupaj ustvarili pogoje za trajnostni razvoj Slovenije s pomočjo okolju prijaznih tehnologij.

  • Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV)
  • Greenpeace v Sloveniji
  • Focus, društvo za sonaraven razvoj
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
  • Slovenski E-forum
  • ZENS, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
  • SLOBIOM, Zveza društev za biomaso Slovenije
  • TRS, društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije
  • Društvo Duh časa
  • Vitra, center za uravnotežen razvoj

_________________________________________________________________________________________________

[i] http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.html

[ii] Ob zaključku izgradnje TEŠ 6 tečejo nemotene priprave za sprožitev postopka izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (NEK ll), saj je po besedah ministra Sama Omerzela  "nuklearna energija najboljši energetski sistem", kateremu je zelo naklonjen. Pri tem bodo v najožjem krogu odločali o porabi naslednje milijarde ali več evrov.

[iii] Mnenje Slovencev o energetski neodvisnosti in obnovljivih virih energije, Ipsos, junij 2014. Raziskava ima reprezentativen vzorec slovenske populacije glede na spol, starost, izobrazbo in regijo (velikost vzorca 500). Dostopno tukaj.