Soočeni z napovedmi nadaljnje rasti cen energentov in energije smo nevladne organizacije (Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zveza potrošnikov Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Greenpeace Slovenija in Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj) na Vlado RS naslovile ključna načela in nekaj predlogov in področij, ki bi jih bilo potrebno nasloviti ob večanju energetske draginje. Predlogom smo priložili tudi seznam ukrepov drugih držav EU. Focus se s problematiko energetske revščine aktivno ukvarja predvsem v okviru evropskega projekta EmpowerMed.

Izhodiščna načela za ukrepe, ki povezujejo reševanje draginje s socialno in podnebno problematiko

 • Ukrepi morajo biti socialno pravični in ciljno usmerjeni – prednostno morajo zaščititi najranljivejše skupine prebivalstva.
 • Ukrepi, ki vodijo do zmanjševanja rabe energije, še posebej pa rabe fosilnih goriv, morajo biti ustrezno prioritizirani.
 • Vsak subvencijski ukrep, ki zagotavlja cenovno dostopnost (fosilnih) goriv in električne energije kot odziv na krizo, mora biti časovno omejen in transparenten.
 • Ukrepi ne smejo voditi do finančnega okoriščanja fosilne industrije in energetsko intenzivne industrije na plečih državljanov in javnega denarja.
 • Vsak predlog finančne pomoči gospodarstvu mora biti časovno omejen in zvezan z izvedbo ukrepov URE oz. zniževanjem emisij TGP za tiste, ki bi bili te pomoči deležni. Obenem naj se onemogoči prejemanje dvojne pomoči, kar pomeni, da ob novih subvencijah ali drugi vrsti pomoči prejemnik te pomoči obenem ne more prejemati okolju škodljivih subvencij.
 • Kratkoročne ukrepe morajo pospremiti dolgoročnejši strukturni ukrepi v podporo pospešeni energetski tranziciji iz fosilnih virov energije na sistem temelječ na učinkoviti rabi energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki dolgoročno krepi tudi družbeno odpornost na cenovne šoke.

V splošnem so ukrepi, ki se osredotočajo na končne porabnike in ki se pojavljajo v državah EU, sestavljeni iz:

 • znižanja DDV in davkov,
 • popustov pri računih, odlogov plačil, obročnega plačevanja, moratorijev na odklop zaradi neplačevanja,
 • omejevanja in regulacije cen, cenovnih kapic in zamrzovanja cen,
 • različnih oblik bonusov ali sredstev za ranljiva gospodinjstva, razširitve socialnih podpornih shem,
 • in povračil ter odbitkov prihodkov za podjetja.

Nabor predlogov in področij, ki bi jih bilo potrebno nasloviti ob večanju energetske draginje

 1. Nujna oskrba z električno energijo
 2. Sodelovanje ponudnikov električne energije/plina s Centri za socialno delo
 3. Energetski kuponi
 4. Izredna denarna socialna pomoč
 5. Širitev kroga upravičencev
 6. Cenovni ukrepi
 7. Večja usmeritev na obnovljive vire energije in povečanje energetske učinkovitosti za gospodinjstva
 8. Zamenjava staro-za-novo za neučinkovite gospodinjske aparate
 9. Zagotovljen dostop do osnovnih energetskih storitev
 10. Vključevanje ranljivih gospodinjstev v energetske skupnosti in skupnosti OVE

Več v Pozivu Vladi RS: Predlogi ukrepov glede energetske draginje_junij 2022.