Septembra smo v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, pričeli z izvajanjem projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on Climate Action. Cilj projekta je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo.

V okviru projekta smo pripravili vprašalnik, preko katerega želimo zbrati poglede različnih deležnikov o treh ključnih javno-političnih procesih, identificiranih v okviru projekta: nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih, dolgoročnih podnebnih strategijah na nacionalni in EU ravni ter programiranju EU sredstev za podnebno ukrepanje.

Hkrati želimo ovrednotiti tudi splošna prepričanja in odnos zainteresiranih deležnikov do podnebnega ukrepanja EU in držav članic.

Vse zainteresirane vabimo k izpolnitvi vprašalnika. Ta vam bo vzel okoli 10 minut, nam pa bo v neizmerno pomoč pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti in izvajanju projekta. Vprašalnik je v angleškem jeziku saj gre za partnerski evropski projekt.

Vprašalnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2RvzSz0aAkKon61OFcSgWU3G0ebcndm1cUIX9nEIOkZZlg/viewform

nadomestno besedilo

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi European Climate Fundation in sredstvi partnerjev projekta.