Namen projekta je zmanjševanje energetske revščine s pomočjo energetskega svetovanja, ki ga izvajajo dijaki srednjih tehniških šol. Obiskali smo že več kot 80 gospodinjstev, prihranki pa dosegajo približno 100 EUR na leto na gospodinjstvo.